null Kehittäjäasiakasverkosto sähköisissä digitunnelmissa

Kehittäjäasiakasverkosto sähköisissä digitunnelmissa

Kehittäjäasiakkaat tutustumassa Vähähiiliset-hankkeen hiilijalanjälkilaskuriin
Kehittäjäasiakasverkoston tapaamisessa tiistaina 20.9. keskusteltiin digitaalisista sote-palveluista sekä testattiin yhdessä Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa -hankkeen uutta hiilijalanjälkilaskuria. Kehittäjäasiakkaiden sekä kehittäjäasiakastoiminnasta vastaavien erityisasiantuntija Eija Savelius-Kosken ja erityisasiantuntija Anni Partasen lisäksi tapaamisessa oli mukana Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa -hankkeen tiedottaja-koordinaattori Maiju Saarreharju.

Digitaaliset palvelut herättivät aiheena runsaasti keskustelua. Kehittäjäasiakkaat totesivat, että digitaaliset palvelut ovat apuna arjessa erityisesti silloin, kun ne on selkeästi ja yksinkertaisesti suunniteltu ja niissä on huomioitu käyttäjän tarpeet. Digitaaliset etäpalvelut aiheuttavat kuitenkin myös turhautumista niihin tarvittavien laitteiden vuoksi sekä pelkoa paikan päällä tapahtuvien palveluiden vähenemisestä. Kehittäjäasiakkaat toivoivatkin aktiivista otetta ja kiihkotonta suhtautumista digitaalisiin palveluihin sekä avointa mieltä uusia palvelumuotoja kohtaan.

Kehittäjäasiakkaat korostivat, että käyttäjän henkilökohtaisilla olosuhteilla, fyysisellä kyvykkyydellä, mielenterveyden ongelmilla sekä sosiaalisella ympäristöllä on merkitystä digitaalisiin palveluihin pääsyn ja niiden käytön kannalta. Soveltuvien laitteiden ja käytettävissä olevien varojen puute saattaa merkittävästi rajoittaa pääsyä palvelujen pariin, kun taas sosiaalisessa mediassa aktiiviset lapsenlapset saattavat kouluttaa isovanhemmistaan todellisia somevelhoja ja digipalveluiden asiantuntijoita. Digitaalisten palveluiden toivotaan myös tukevan yhden luukun periaatteen palvelukokonaisuutta sekä helpottavan niin asiakkaan kuin palveluntarjoajan arkea.

Hiilijalanjälkilaskuri sai pääasiassa positiivista palautetta testauksen jälkeen. Kehittäjäasiakkaat pitivät kannustusta päästöjen vähentämiseen pääasiassa positiivisena asiana, mutta huomauttivat myös, että laskurin antama informaatio voi lisätä ilmastoahdistusta. He korostivatkin sitä, että kaikkia tulee kannustaa palveluiden äärelle huolimatta etäisyydestä  varsinkin pitkien välimatkojen Lapissa.

Lisätietoja kehittäjäasiakastoiminnasta

Eija Savelius-Koski, sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Avaa henkilökortti

Anni Partanen, sosiaalihuollon erityisasiantuntija
Avaa henkilökortti

Lisätietoja Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa -hankkeesta

Maiju Saarreharju, tiedottaja-koordinaattori
Avaa henkilökortti