null Virtuaaliassistentin kouluttaminen on alkanut

Virtuaaliassistentin kouluttaminen on alkanut

Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa ja Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeiden yhteistyössä pilotoidaan tekoälypohjaista virtuaaliassistenttia, joka koulutetaan toimimaan palveluohjauksessa ammattilaisen tukena.


Virtuaaliassistenttia pilotoidaan Rovaniemellä ja Sallassa. Rovaniemellä pilotointi tapahtuu osana lasten, nuoret ja perheiden monialaisen neuvonnan kehittämistä. Sen kehittämiseen osallistuu mm. sosiaalipalvelut ja neuvola yhdessä järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Sallassa pilotointi tapahtuu osana kunnan perhekeskuksen kehittämistyötä.


Syksyllä tekoälypohjainen chattibotti on hankittu ja yhteistyö aloitettu Accenture Oy kanssa. Chattibotin kouluttaminen on alkanut heti hankinnan jälkeen. Kouluttamisessa keskitytään tuottamaan ammattilaisten käyttöön sopiva työkalu. Tavoitteena on, että työntekijä käyttää virtuaaliassistenttia useasti päivän aikana, jolloin tekoälyn ei tarvitse olla keskusteleva. Virtuaaliassistentti koulutetaan tarjoamaan eri tarpeisiin ratkaisuja. Nämä voivat olla kunnan palveluita, järjestöjen tukea ja toimintaa tai olemassa olevia tietosisältöjä.


Tekoälypohjaisen virtuaaliassistentin kouluttaminen on jatkuvaa toimintaa. Nyt olemme päässeet jonkin verran eteenpäin, mutta pilotoinnin aikana lisätään ja tarkennetaan sisältöjä. Tekoäly pystyy kehittymään koko ajan paremmaksi, mutta se vaatii ihmiskouluttajia. Näitä kutsutaan bottikuiskaajiksi. He opettavat ja tuottavat tekoälylle kielellisen sisällön ja aiehierarkia. Tämän tähden kouluttamisessa kuntien, järjestöjen ja seurakunnan osallistuminen on tärkeää. Kun työntekijät osallistuvat kouluttamiseen, virtuaaliassistentti pystyy vastaa paremmin tarpeeseen, tarjoamaan oikeita ratkaisuja ja ymmärtää erilaisen kielen kuntien palveluissa ja järjestöjen tuessa ja toiminnassa.

Pilotointi käynnistyy lokakuussa ja kestää vuoden loppuun. Pilotoinnista saadaan tietoa, kuinka tekoälypohjainen chattibotti tukee työntekijöiden työtä ja sitä kautta vaikuttaa asiakaskokemukseen.

 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Pia Yliräisänen-Seppänen
puhelin: 040 147 3371
sähköposti: pia.yliraisanen-seppanen@poske.fi