Tapahtumat

Tästä löydät Posken ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia.

null Työpaja 4: Hoitoon sitouttaminen ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen suun terveydenhuollossa

Työpaja 4: Hoitoon sitouttaminen ja hoidon jatkuvuuden varmistaminen suun terveydenhuollossa

Alkaa: 19.09.2023 klo 08:00

Päättyy: 19.09.2023 klo 09:00

Paikka:
Teams

Motivoiva haastattelu on potilaan ja ammattilaisen väliseen yhteistyöhön perustuva vuorovaikutusmenetelmä, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan omaa motivaatiota muutokseen. Potilaan sitouttaminen hoitosuunnitelmaan on tärkeää, jotta hoidon laatu ja vaikuttavuus voivat parantua.

Valmennuspakettiin kuuluu kahdelle luennolle osallistuminen ja yksi työpaja. Työpajoissa kerrataan luentojen aiheita, paneudutaan hoitosuunnitelman tekoon ja vastaanottokäyntiin hyödyntäen
motivoivaa keskustelua.

Vertaistukipalaverit on suunnattu koko suun terveydenhuollon henkilöstölle yhteisesti Q&A-periaatteella.

Työpajoihin osallistumiset on jaettu Lapin hyvinvointialueen suun terveydenhuollon
yksiköiden välillä niin, että jokainen työntekijä osallistuu yhteen työpajaan. Esihenkilöt jakavat osallistujille osallistumislinkit.

Lisätiedot
Sanni Peteri, suun terveydenhuollon erityisasiantuntija
sanni.peteri@poske.fi