null Tekoäly osana ohjaus- ja neuvontapalvelua

Tekoäly osana ohjaus- ja neuvontapalvelua

Perheitä tukevien palveluiden ja toimintojen tarjonta on laajaa, joten niiden löydettävyys voi olla haastavaa asukkaille ja ammattilaisille. Neuvonnassa ammattilaisen tulisi tuntea koko palvelujärjestelmä, joka koostuu valtion tuottamista palveluista, tulevan hyvinvointialueen ja kunnan vastuulla olevista palveluista sekä seurakunnan ja kolmannen sektorin toiminnasta. Tästä syntyy aikamoinen paletti, jonka haltuunottamisessa väsymätön tekoäly olisi tarpeen. Tekoälypohjaiset chattibotit ovat jo tuttuja kuntien sivuilta. Niissä tekoäly kertoo kuntalaisille kunnan toiminnasta ja ohjaa erilaisiin kunnan palveluihin.

Lapissa lähdetään kokeilemaan uudenlaista tapaa tukea työntekijöitä ja samalla auttaa asukkaita löytämään heidän tarpeisiinsa sopivia palveluita tai tuen muotoja. Tekoälypohjaista chattibottia – Virtuaaliassistenttia – on syksyn aikana koulutettu toimimaan työntekijöiden apurina. Se tarjoaa työntekijöille erilaisia ratkaisuja asiakkaan tai asukkaan neuvontatilanteessa. Virtuaaliassistentti osaa tuoda esille  kunnan palveluiden rinnalle järjestöjen ja seurakunnan toimintaa, mikä laajentaa näkökulmaa ja tarjontaa. Esimerkiksi kun virtuaaliassistentilta kysyy ratkaisuja nuoren yksinäisyyteen, se kertoo nuorten miepä-palveluiden ja nuorisopalveluiden lisäksi tyttöjen talosta ja erilaisista harrastustoiminnoista.

Virtuaaliassistentin ottavat ensimmäisenä käyttöön Rovaniemellä 5.10 aloittaneen lapsiperheiden monialaisen neuvonnan ja ohjauksen (avautuu uudelle välilehdelle) työntekijät. Rovaniemen jälkeen Sallan kunta aloittaa kokeilun, jossa virtuaaliassistenttia hyödynnetään osana kunnan perhekeskuksen kehittämistyötä. Näin saadaan kokeilujen kautta tietoa virtuaaliassistentin soveltuvuudesta eri kokoisissa kunnissa ja erilaisessa toiminnassa.

Virtuaaliassistentin kokeilussa hyödynnetään tekoälyn ja ihmisen parhaita ominaisuuksia. Tekoäly toimii laajana lisämuistina, joka tarjoaa työntekijälle erilaisia vaihtoehtoja asukkaan ongelman ratkaisemiseksi. Vaikka virtuaaliassistentti osaa luonnollista kieltä, se ei korvaa ihmisen taitoa olla vuorovaikutuksessa. Työntekijä on kohtaamisen ammattilainen. Hän pystyy vuorovaikutuksessa asukkaan kanssa sanoittamaan ja arvioimaan tarvetta, jonka mukaan virtuaaliassistentti etsii ratkaisuja.

Virtuaaliassistenttia koulutetaan edelleen molempien kokeilujen edetessä. Kouluttaminen ja sisällön päivittäminen on jatkuvaa työtä, jolla pyritään parantamaan virtuaaliassistentin vastauksien laatua ja vastaavuutta.

Virtuaaliassistentin pilotonti on toteutettu  yhteistyössä Sote-Rakenneuudistus Lapissa ja Tulevaisuuden SOTE-keskus Lapissa hankkeiden kanssa.


Lisätietoja
Sote-rakenneuudistus Lapissa -hanke
Pia Yliräisänen-Seppänen, erityisasiantuntija | 040 147 3371 |pia.yliraisanen-seppanen@poske.fi

Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hanke
Mikko Närhi, sosiaalihuollon erityisasiantuntija | 040 592 60 53 | mikko.narhi@poske.fi