null Sujuvat palvelut -valmennuksessa tarkensimme Pohjantähti-tavoitetta, muotoilimme asiakaslupausta ja pohdimme johtamisen roolia kehittämistyön tukena.

Sujuvat palvelut -valmennuksessa tarkensimme Pohjantähti-tavoitetta, muotoilimme asiakaslupausta ja pohdimme johtamisen roolia kehittämistyön tukena.

Sujuvat palvelut -valmennuksen kehittämisen ajankohtaiset

Sujuvat palvelut valmennuksen kolmas työpaja maaliskuun puolessa välissä Oulussa tarjosi kehittämistiimille jälleen uusia näkökulmia kehittämiseen. Kehittämistiimillä syvennyimme tavoitteiden ja mittareiden äärelle. Tarkensimme pitkän aikavälin tavoitetta niin, että tavoittelemme korkeaa (90% kiitettävä asiakastyytyväisyys 1.1.2027 mennessä) asiakastyytyväisyyttä monialaisen Vasa-verkoston toiminnassa.

Alakouluikäisten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä Rovaniemen palveluiden osalta olemme edenneet Sujuvat palvelut -valmennuksessa käytännön kokeiluvaiheeseen. Valmennuksen aikana pilotoimme monialaista Vasa-verkostoa, jonka tavoitteena on tukea asiakasprosessin selkiyttämistä ja mahdollistaa varhaisen monialaisen konsultoivan tuen perheen ympärille. Hahmottelimme työpajassa myös asiakaslupausta tähän liittyen. Asiakaslupauksen ydintavoite on vahvistaa asiakkaan tietoa, miten oma asiakaspolku etenee ja varmistaa tuki monialaisen yhteistyön eri vaiheissa. Tavoitteena on, että pilotoitu verkosto jää osaksi toimintatapoja myös valmennuksen jälkeen. Tässä erityisen tärkeää onkin monialaisen yhteistyön johtaminen ja johdon tuki kehittämiselle ja sen juurruttamiselle. 

Jotta voimme mitata verkoston toimivuutta keräämme palautetta verkostosta. Asiakaspalautteen luominen ja kerääminen perustason palveluissa on myös yksi kehittämisen kohde. Pääsimme käymään yhteistä keskustelua seurantatiimin jäsenten kanssa työpajassa mm. valmennuksen jälkeisistä alustavista tavoitteista. Seurantatiimin tuki ja opastus ovat olleet kehittämistiimin työskentelylle tärkeä tekijä edistymisen kannalta.

Sujuvat palvelut -valmennuksen viimeinen työpaja pidetään toukokuussa ja välityöskentelyn aikana kokoamme kehittämistyötä yhteen posterin muotoon ja saatamme käytännön kokeilut ja dokumentaation loppuun. Toukokuun työpajassa tavoitteena on luoda jatkosuunnitelmat valmennuksen jälkeiselle ajalle yhteistyössä seurantatiimin kanssa.

Kuvituskuva esittää kuvitteellista verkostoa

Lisätietoja:

Miia Välimaa

Opiskeluhuollon kehittäminen

miia.valimaa[@]poske.fi