null Saamepalveluiden asiakaspalautelomake avattu

Saamepalveluiden asiakaspalautelomake avattu

Lapin hyvinvointialueella on nyt avattu mahdollisuus antaa saamenkielisistä ja -kulttuurinmukaista palveluista palautetta kolmella saamen kielellä sekä suomeksi. Voit tutustua palautelomakkeeseen tästä linkistä. (linkki aukeaa uuteen ikkunaan). Palautetta on myös mahdollista antaa paperilomakkein

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 edellyttää, että hyvinvointialueen on seurattava toimintansa laatua ja verrattava sitä muiden hyvinvointialueiden vastaavaan tietoon., lisäksi Järjestämislain 29§:n mukaan hyvinvointialueen on seurattava järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta laatua väestöryhmittäin. Lapin hyvinvointialueen tapauksessa tämä tarkoittaa, että palveluiden laatua on pystyttävä seuraamaan myös kieliryhmittäin eli myös saamenkielisten palveluiden osalta.

THL on yhdessä hyvinvointialueiden kanssa määritellyt miten sosiaali- ja terveyspalveluista kerätään asiakaspalautetta kansallisesti yhtenäisellä tavalla. Saamenkielisten palveluiden osalta asiakaspalautteen rakenteessa on huomioitu kansallinen vertailtavuus, ja toisaalta myös saamenkielisiin palveluihin liittyvät erityiset tiedon tarpeet, kuten se, saako asiakas palvelua haluamallaan kielellä.

Lähtötilanne saamenkielisten palveluiden laadun seurannan osalta on kuitenkin siirtymätilanteessa vuonna 2023 ollut haastava: siirtyneissä organisaatioissa ei ole systemaattisesti kerätty saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden asiakaspalautteita. Saamelaiskäräjät on kerännyt kunnista asiakaspalautteita osana saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseksi tarkoitetun valtionavustuksen raportointia. Saamelaiskäräjien keräämä asiakaspalaute ei kuitenkaan ole tullut palveluita järjestävien organisaatioiden käyttöön, eikä sen kerääminen ole ollut vakiintunutta. 

Asiakaspalautteen keräämisen ratkaisu on tilapäinen, sillä se ei täytä THL suosituksia tekniseltä toteutukseltaan, eli asiakaspalautteen keräämisen tavat tulevat edelleen muuttumaan.

Saamelaisen asiakaspalautteen mallia on työstetty osana VASA 2 -hankkeeseen sisältyvän Asiakaspalautteen kehittäminen -työpakettia.

Voit tutustua Asiakaspalautteen kehittäminen -työpakettiin sen verkkosivuilla tästä linkistä: Asiakaspalautteen kehittäminen

Lisätietoja kansallisesesti yhtenäisestä asiakaspalautteen mallista saat THL:n sivuilta tästä linkistä: THL kansallinen malli (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

 

Lisätietoja:

Joanna Saijets

joanna.saijets[at]lapha.fi

Henkilökortti