null Rakenteellisen sosiaalityön osaamista vahvistetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa

Rakenteellisen sosiaalityön osaamista vahvistetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa

Loppukesästä 2022 päättyneen Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeen aloittamaa tärkeää työtä jatketaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa. Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeessa projektipäällikkönä toiminut Anni Partanen on sittemmin liittynyt Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittäjien joukkoon sosiaalihuollon erityisasiantuntijana ja vahvistanut asiantuntijuudellaan hankkeen sosiaalityön osaamista.

Alkuvuodesta hankkeessa on vahvistettu rakenteellisen sosiaalityön osaamista Lapin alueella. Rakenteellisen sosiaalityön valmennuksissa ja Sosiaalisen raportoinnin käyttöönoton koulutuksissa on ollut viime viikkojen aikana lähes 100 sosiaalihuollon ammattilaista kaakkoiselta palvelualueelta lastensuojelusta, aikuissosiaalityöstä, perhesosiaalityöstä, sosiaalipäivystyksestä, palveluohjauksesta ja neuvonnasta, koulun oppilashuollosta (koulukuraattorit) sekä maahanmuuttajasosiaalityöstä. Valmennuksissa on perehdytty rakenteelliseen sosiaalityöhön sekä sosiaaliseen raportointiin menetelmällisesti. Tilaisuuksissa tutustuttiin myös sosiaalisen raportoinnin sähköiseen työkaluun eKollegassa ja sovittiin sen käyttöönotosta palvelualueella.

Rakenteellisen sosiaalityön mielleyhtymiä valmennuksten pohjalta: muun muassa tiedon tuottaminen, ilmiöiden esiin nostaminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Rakenteellisen sosiaalityön sisältöihin voit perehtyä tarkemmin päättyneen Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeen sivuilla tästä linkistä. Sosiaalisesta raportoinnista voit oppia lisää eKollegan ammattilaispalveluiden sivuilla tästä linkistä. Samalta sivulta löydät myös raportoinnin sähköisen työkalun.

Jos haluat lähteä mukaan kehittämistyöhön ja vahvistaa oman yksikkösi sosiaalihuollon, rakenteellisen sosiaalityön tai sosiaalisen raportoinnin osaamista, ole rohkeasti yhteydessä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen ja sen asiantuntijoihin!

Lisätietoja

Anni Partanen
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
anni.partanen[at]poske.fi
Avaa henkilökortti