null Posken kehittäjäasiakasverkosto avasi toimintavuoden 2024!

Posken kehittäjäasiakasverkosto avasi toimintavuoden 2024!

sanapilvi. kehittäjäasiakkaat kuvasivat eri sanoina kehittäjäasiakkuutta

Posken Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin kehittäjäasiakasverkosto kokoontui tiistaina 23.1. vuoden ensimmäiseen yhteiseen tapaamiseen teamsissä. Linjoilla oli yhdeksän kehittäjäasiakasta sekä viisi Posken kehittäjää. Tapaaminen aloitettiin kehittäjäasiakkaiden ja kehittäjien esittely- ja kuulumiskierroksella. Verkostoomme on liittynyt myös uusi kehittäjäasiakas, joka oli mukana vuoden ensimmäisessä tapaamisessa.

Vuosi 2024 on alkanut täydellä kehittämisen innolla! Kehittäjäasiakkaat ovat ehdottaneet omaa logoa kehittäjäasiakasverkostolle, mitä lähdettiin vuoden ensimmäisessä tapaamisessa ideoimaan. Tapaamisella kehittäjäasiakkaat kuvasivat eri sanoin, mitä kehittäjäasiakastoiminta heille merkitsee. Kehittäjäasiakkuuden kuvattiin olevan muun muassa vaikuttamista, yhteiskehittämistä, kohtaamisia, seikkailuja ja voimaannuttavaa. Näistä sanoista muodostettiin sanapilvi. Ideana on, että sanapilvi toimii tulevan logon suunnittelun pohjana, kun Posken viestinnän ammattilainen lähtee työstämään logoehdotuksia kehittäjäasiakasverkostolle.

Poskella on myös tammikuussa kokoontunut erikseen esite työryhmä, jossa kehittäjäasiakkaat ja kehittäjät ovat yhdessä päivittäneet kehittäjäasiakasverkoston esitettä. Esitteen luonnosta esitettiin ja kommentoitiin tapaamisessa. Uusi esite julkaistaan kevään aikana. Lisäksi Lapin kehittäjäasiakkaita on ollut vuoden 2023 aikana mukana palvelutarpeen arvioinnin kehittämistyössä. Vuoden 2024 alkupuolella kehittäjäasiakkaat ovat yhdessä kehittäjien kanssa työstäneet videota palvelutarpeen arvioinnin valmennuksiin liittyen.

Tammikuun tapaamisessa suunniteltiin verkoston kevätkautta ja teemoja verkoston tapaamisille. Joka toinen kerta Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan verkostot tapaavat yhdessä. Kevään aikataulu näyttää seuraavalta:

  • 23.1. klo 14–15.30 TEAMS – Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin verkostojen yhteinen
  • 20.2. klo 14.30–16.00 HYBRIDI Lapin verkosto
  • 20.2. klo 14.30–16.00 HYBRIDI Pohjois-Pohjanmaan verkosto
  • 27.3. klo 14–15.30 TEAMS – Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin verkostojen yhteinen
  • 16.4. klo 14.30–16.00 HYBRIDI Pohjois-Pohjanmaan verkosto
  • 17.4. klo 14.30–16.00 HYBRIDI Lapin verkosto
  • 28.5. aika ja paikka tarkentuu – verkostojen yhteinen live tapaaminen – Kevätkauden päättäjäiset


Kalenterikutsu ja ilmoittautumislomakkeet lähetetään vielä erikseen ennen verkoston kokouksia kehittäjäasiakkaille. 

Mikäli kehittäjäasiakastoiminta kiinnostaa, niin olethan yhteydessä! 

Lisätietoja:

Anni Partanen
Projektipäällikkö
anni.partanen[at]poske.fi

Jonna Lindholm
Erityisasiantuntija
jonna.lindholm[at]poske.fi

Jaana Jokinen
kehittämispäällikkö
jaana.jokinen[at]poske.fi

Sanna-Liisa Liikanen
Erityisasiantuntija
sanna-liisa.liikanen[at]poske.fi