null Pohjoisen lastensuojelun kehittämistyö etenee

Pohjoisen lastensuojelun kehittämistyö etenee

Lastensuojelun kehittäminen Pohjois-Suomessa osahankkeissa etenee.  Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistaminen käynnistyi yhteistyöllä Veturointitoimijoiden kanssa. Vaikka tekninen toteutus ei ollut Strömsön tasoa, puheenvuorot olivat antoisia. Iso kiitos kuuluukin Veturoinnin toimijoille, heidän ansioistaan varmasti kaikki saivat uusia näkökulmia ja ajatuksia. Hankkeen sivuille ovat tulossa tilaisuuden puheenvuorojen lisäksi  tallenteet epäonnistuneesta ja onnistuneesta kohtaamisesta.

Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Oulun, Oulunkaaren kuntayhtymän, Kallion peruspalvelukuntayhtymän Osahankkeissa on pilotit ovat käynnistyneet. Oulussa mallinnetaan monialainen työmalli. Lapissa työn alla on monialaisen asiantuntijaryhmän työskentelyn sisällön, käytänteiden ja rakenteiden suunnittelu.

Keski-Pohjanmaalla on työn alla myös lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian yhteistyön mallin pilotointi ja siihen liittyvät toimenpiteet. Kehittämistyö toteutetaan Case-menetelmällä ja prosessit kuvataan. Kainuussa kehitteillä on jalkautuvan monialaisen työparimallin suunnittelu. Oulunkaaren osahankkeessa loka-marraskuussa on työn alla lastensuojelun konsultaatiotuen malli. Pilotissa työntekijöillä on mahdollisuus konsultoida ja reflektoida omaa työtään yhdessä alueen koordinaattorin kanssa. 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hallinnoimassa osahankkeessa on kehitteillä sijoitetun lapsen koulupolku. Tulossa onkin mallinnus, jossa prosessin eri vaiheista avautuu lisätietoa ja ohjeistusta. Malli sopii kaiken ikäisille lapsille ja kaikkiin sijoitustilanteisiin.

Mielenkiintoisia koulutuksia on alkamassa, joten kannattaa seurailla Posken ja hankkeen sivuja. Perheterapeuttiset perusteet koulutuksen haku on avattu ja sisältö vastaa kehittämistyön ja alueiden osaamisen tarpeisiin. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden dialogisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja, antaa työvälineitä oman toiminnan reflektointiin ja kehittää koulutettavan verkosto- ja voimavarakeskeistä työotetta. Koulutukseen valitaan 20 osallistuja   

Mukavaa syksyä ja työniloa,

Pohjoisen lastensuojelun kehittäjät