null Hae perheterapeuttiset perusteet koulutukseen

Hae perheterapeuttiset perusteet koulutukseen

Pohjoinen lastensuojelu 20-22 -hanke järjestää lastensuojelun toimijoille Perheterapeuttiset perusteet -koulutuksen. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden dialogisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja, antaa työvälineitä oman toiminnan reflektointiin ja kehittää koulutettavan verkosto- ja voimavarakeskeistä työotetta. Koulutus kytkeytyy koulutettavan omaan työyhteisöön; Miten perheterapeuttinen ajattelu ja työskentely voivat olla osana lastensuojelun työtä. Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa. Haku koulutukseen  12.11. 2021 klo 16.00 mennessä.

Koulutuksen sisältö:
14.12.21 Perheterapeuttiset perusteet, teoreettiset lähtökohdat, menetelmällisiä näkökulmia ja asiakascasen työnohjaus
10.01.22 Perhe systeeminä, perheteoreettisia näkökulmia ja asiakascasen työnohjaus
7.2.2022 Narratiiviset käännekohdat ja dialogisuus
14.3.2022 Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa asiakastilanteiden tukena. Teoreettiset periaatteet, harjoituksia ja asiakascasen työnohjaus
4-5/2022 (päivä vahvistuu myöhemmin) Reflektiivisuus asiantuntijuuden ytimessä. Perheterapeuttisen lähestymistavan juurruttaminen työyhteisöön. Teoreettiset lähtökohdat ja asiakascasen työnohjaus

Kouluttajana Kaisa Vuolukka, erikoissosiaalityöntekijä YTL, sosiaalityön yliopisto-opettaja, erityistason perheterapeutti, voimavara-ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja (StoRy), Systeemisen lastensuojelun kouluttaja (THL) ja Pride-kouluttaja.

Koulutukseen sisältyvä kirjallisuus ilmoitetaan koulutuspäivillä.

Lisätietoja koulutuksesta: Jaana Jokinen (jaana.jokinen@poske.fi)

Linkit