null Päihde- ja riippuvuustyön kysely nosti esiin osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeita Lapissa

Päihde- ja riippuvuustyön kysely nosti esiin osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeita Lapissa

Päihde- ja riippuvuustyön kyselyllä kartoitettiin osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeita Lapin hyvinvointialueella. Kysely suunnattiin Lapin sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille ja kysely toteutettiin VASA 2-hankkeen ja A-klinikkasäätiön yhteistyönä ajalla 18.3.-14.4.2024. 

Kyselyyn vastasi yhteensä 221 työntekijää. Suurimpia vastaajaryhmiä olivat aikuissosiaalityö (14 %), psykiatrinen poliklinikka/mielenterveystoimistot (13 %) ja varhaiskasvatus (13 %). Mikäli vastaajan työtehtävät jakautuivat useammalle toimipaikalle, vastaajat merkitsivät ne ”muu, mikä” -kohtaan.

Kyselyn tulokset

Kyselyn vastauksien yhteenvetona voidaan todeta, että osaamisen kehittämistarpeissa näyttäytyivät erityisesti mini-intervention osaamisen vahvistaminen, ajantasainen tiedontarve huumeista ja niiden vaikutuksista sekä tiedontarve saamenkielisistä ja kulttuurinmukaisista palveluista. Yhteistyön kehittämistarpeissa näkyivät puolestaan tarve hoitopolkujen ja palveluohjauksen selkiyttämiselle, tiedontarve eri toimijoiden tarjoamista palveluista ja tarve järjestöyhteistyön kehittämiselle. 

Tarkemmin kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan täältä: Päihde- ja riippuvuustyön osaamisen sekä yhteistyön kehittämistarpeet Lapissa (.pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Lisäksi kyselyn raportti on luettavissa täältä: Päihde- ja riippuvuustyön osaamisen sekä yhteistyön kehittämistarpeet Lapissa -raportti (.pdf) (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä

VASA 2 -hankkeessa kehitetään päihde- ja riippuvuustyötä Lapin hyvinvointialueella. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kehittämistyössä esimerkiksi, kun syksylle 2024 suunnitellaan ammattilaisten osaamisen vahvistamisia tukevia webinaareja ja valmennuksia. Lisäksi kyselyn tuloksia hyödynnetään päihde- ja riippuvuuspalveluketjun (kohderyhmänä 18–64-vuotiaat) työstämisessä Lapin hyvinvointialueelle. Voit lukea kehittämistyön ajankohtaisista lisää muun muassa täältä: Päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittäminen.

Suuret kiitokset kyselyyn vastanneille! 

Lisätietoja:

Jonna Lindholm
erityisasiantuntija
VASA 2-hanke
jonna.lindholm[at]poske.fi

Tiina Saarinen, 
Järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen, 
A-klinikkasäätiö 
tiina.saarinen@a-klinikkasaatio.fi