null Opas sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä

Opas sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä

Tietosuojavaltuutetun toimisto on julkaissut oppaan sosiaalihuollon asiakastietojen käsittelystä. 

Uudessa oppaassa kerrotaan tietosuojalainsäädännöstä ja henkilötietojen käsittelyn suunnittelusta. Opas sisältää ohjeita mm. 

  • asiakaskirjausten tekemiseen
  • sosiaalihuollon tietojen salassapitoon
  • asiakkaan tietosuojaoikeuksien toteuttamiseen
  • käyttöoikeuksien valvontaan
  • asiakastietojen säilyttämiseen ja hävittämiseen sekä
  • monialaiseen yhteistyöhön.

Oikeus lainmukaisiin asiakaskirjauksiin ja tietojen käsittelyyn on sosiaalihuollon asiakkaan perusoikeus. Lisäksi sosiaalihuollon työntekijöiden on tärkeää tuntea henkilötietojen ja asiakastietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö myös oman oikeusturvansa vuoksi.

Linkki oppaaseen: Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely (pdf) (siirryt toiseen palveluun).