null Omaolon käyttöönotto käynnistyy jälleen syyskuussa!

Omaolon käyttöönotto käynnistyy jälleen syyskuussa!

Omaolon käyttöönottojen neljäs aalto käynnistyy Lapissa jälleen syyskuussa 2022!


DigiFinland tarjoaa käyttöönoton tueksi muutosvalmennuksia, joiden aikana valmistaudutaan toiminnalliseen muutokseen, johon digitaalinen palvelu tulee osaksi. Alueella organisaatioiden Omaolo-käyttöönottoja sekä laajennuksia tuetaan ja koordinoidaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja VASA (Vahva sote Lappiin) -hankkeen kanssa yhteistyötä tehden.

Tässä DigiFinlandin kanssa ensimmäisiä jo sovittuja aikatauluja syksyllä käyttöönottoa aloittaville:

Käyttöönoton aloitustilaisuus järjestetään 26.8. klo 9–10.30 (Teams). Organisaatioiden esihenkilöiden sekä tulevien Omaolo-pääkäyttäjien on tärkeää osallistua tähän. Tilaisuudessa käydään läpi tulevaa käyttöönottoprosessia, sen aikatauluja ja resurssitarpeita. 

Muutosvalmennuksiin (kaikkiin kolmeen) osallistuvat pääkäyttäjät sekä yksiköiden ammattilaisia, jotka ovat mukana toiminnallisessa muutoksessa ja joiden työhön Omaolo tulee vaikuttamaan (esim. lähiesihenkilö, sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, terveydenhoitajia, lääkäreitä, sosiaalityön ammattilaisia).

1.    muutosvalmennus 22.9. klo 12–15 (Teams)
2.    muutosvalmennus 13.10. klo 12–15 (Teams)
3.    muutosvalmennus 17.11. klo 12–15 (Teams)


Digitaalisen palvelun käyttöönotto osaksi toimintaprosessia vaatii nykytilan tarkastelua, tavoitteiden määrittelyä sekä tavoitetilan pohtimista ja laatimista. Omaolon ollessa CE-merkitty lääkinnällinen laite, on tärkeää, että palvelua käytetään sille tarkoitetulla ja määritellyllä tavalla.
Käyttöönotto on prosessi, johon liittyy edellisten lisäksi muun muassa organisaation pääkäyttäjän kouluttautuminen (DigiFinlandin oppimisympäristössä), yhteiseen työskentelyyn osallistumista, palveluohjausten laatimista, ammattilaisten kouluttaminen sekä alueelliseen verkostoon osallistuminen. Työskentelyä tullaan tekemään alueella hankkeen tuella yhdessä, alueellisesti mahdollisimman yhtenäisiä palveluprosesseja kehittäen. 

Omaolon käyttöönotto aloitetaan usein jostain kokonaisuudesta (esim. terveystarkastus, määräaikaistarkastukset, oirearviot) ja käyttöä laajennetaan hiljalleen. Ensimmäisenä käyttöönotettavia palveluita pohtiessa kannattaa miettiä; mitä digitaalisia palveluita organisaatiossa on jo käytössä, millaiselle digitaaliselle palvelulle on kysyntää ja tarvetta niin ammattilaisten työn kuin asukkaiden näkökulmasta. 

Digitaalisten palveluiden käyttöönotolla tavoitellaan muun muassa palveluiden yhdenmukaisuuden, saatavuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämistä asukkaille. Digitaalisen palvelukanavan käyttöönottoprosessi on yksikölle tilaisuus tarkastella ja kehittää toimintamallejaan. Kehittämistyö ja käyttöönotto vie hetkellisesti enemmän resurssia, mutta onnistuneesti käyttöönotettu palvelu sujuvoittaa työtä ja parantaa asukkaiden palveluita. 

Mikäli herää ajatuksia tai kysymyksiä palveluiden käyttöönottoon liittyen, voimme sopia tapaamisen ja keskustella, mitkä Omaolon palvelut voisivat vastata tarpeisiinne parhaiten ja millä laajuudella kannattaisi lähteä liikkeelle. 

Osallistumislinkit tapahtumiin lähetetään mukaan ilmoittautuneille. Aiemmin halukkuutensa syksyn käyttöönottoihin ilmoittaneisiin organisaatioihin on oltu kesäkuussa yhteydessä, mutta ennen elokuun aloitusta esihenkilöitä tavoitellaan uudelleen.

Lisätietoja, yhteydenotot ja ilmoittautumiset organisaatioista:
Mari Tervo
Suunnittelija, Omaolo (Tulevaisuuden sote-keskus)
mari.tervo@poske.fi
040 181 1596

Tanja Gullsten
Suunnittelija, Omaolo (VASA- Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle)
tanja.gullsten@poske.fi
040 620 8291