null Ammattilainen, tiedätkö mitä Omaolon palveluita voit aktivoida asiakkaalle?

Ammattilainen, tiedätkö mitä Omaolon palveluita voit aktivoida asiakkaalle?

Omaolo.fi (linkki aukeaa uuteen välilehteen) sisältää myös ammattilaislähtöisiä terveyspalveluita, joita ovat määräaikaistarkastukset ja hyvinvointitarkastus.

Ammattilaislähtöisiä palveluita asukas ei voi itse omatoimisesti ottaa käyttöön. Ammattilainen lähettää tarkastuksen, kun se on ajankohtainen ja asiakas on sopinut ammattilaisen kanssa sen tekemisestä.

Määräaikaistarkastuksia ovat esitietolomakkeet:  

  • 5-luokkalaisten vanhempien esitietolomake
  • 3x10D -elämäntilannemittari (omat lomakkeet lapsille, nuorille sekä vanhemmille)
  • Opiskeluterveydenhuollon esitietolomake
  • Lasten ja nuorten suun terveyskysely
  • Puolitoistavuotiaan laaja terveystarkastus

Määräaikaistarkastuksen tarkoitus on helpottaa asiakkaan asiointia, auttaa valmistautumaan vastaanotolle sekä vähentää paperilomakkeiden tarvetta terveydenhuollossa.

Hyvinvointitarkastus on kolmesta erillisestä kyselystä koostuva kokonaisuus, jonka avulla voidaan kartoittaa asukkaan terveyttä, elämänlaatua ja mahdollisia terveysriskejä laaja-alaisesti.

Hyvinvointitarkastus sisältää seuraavat kyselyt:

  • Terveystarkastus (lääkinnällinen laite) – Voit täyttää myös itsenäisesti.
  • WHOQOL-BREF -elämänlaatukysely   
  • OHIP-14 – suun terveydentilan arvio

 

Lisätietoja

Mari Tervo
Omaolo-suunnittelija
Puh. 040 181 1596
mari.tervo@poske.fi
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Tanja Gullsten 
Omaolo-suunnittelija
Puh. 040 620 8291
tanja.gullsten@poske.fi
VASA Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke