null Keitä Omaolon takana täällä Lapissa työskentelee?

Keitä Omaolon takana täällä Lapissa työskentelee?

Omaolon käyttöönoton tuki Lapissa tapahtuu Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen, VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen ja sairaanhoitopiirien asiantuntijoiden kautta. Alla työntekijöiden esittelyt oheisen kuvan henkilökuvien järjestyksessä.

Mari Tervo
Omaolo-suunnittelija
Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
mari.tervo@poske.fi
Avaa henkilökortti

“Olen ollut mukana Omaolon käyttöönottojen tuessa vuoden 2021 keväästä Rakenneuudistus Lapissa -hankkeen ajalta, jolloin ensimmäiset Omaolon käyttöönotot alkoivat Lapissa. Rakenneuudistus-hanke päättyi vuoden 2021 lopussa ja käyttöönottojen tukea jatkettiin Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa.

Taustani on terveydenhuollossa sairaanhoitajana. Valmistun joulukuussa digitaalisten terveyspalveluiden asiantuntijaksi (YAMK). Olen työskennellyt niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa. Perusterveydenhuollossa sairaanhoitajan osaamisen tarpeet ovat laaja-alaisia, ja perusterveydenhuollossa tehtävä työ on todella merkityksellistä terveydenhuollon kokonaisuudessa. Olen aina pitänyt kehittämistyöstä ja näenkin digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen yhtenä tärkeänä mahdollisuutena palveluiden saatavuuden lisäämiseksi. Palveluiden käyttäjät, niin ammattilaiset kuin asiakkaat, on tärkeää ottaa mukaan varhaisessa vaiheessa.  Omaolo on yksi alueemme yhteinen digitaalinen palvelu, jonka käyttöönotoissa terveydenhuollon ammattilaisten mukanaolo on ollut merkittävässä roolissa.

Digipalvelut mahdollistavat, tukevat ja ovat osa palveluita, joissa keskeisenä säilyy edelleen ihmisten välinen vuorovaikutus.”

Taru Mäkimartti
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän koordinoiva varapääkäyttäjä
taru.makimartti@lapha.fi

”Olen töissä LPSHP:n tietohallinnossa sovellusasiantuntijana ja Pegasos-pääkäyttäjänä, jossa pääasiallisiin vastuualueisiini kuuluu koti- ja omaishoidon palvelut. Toimin myös palvelutietovarannon pääkäyttäjänä ja monissa muissa tietohallinnon tehtävissä. Omaolon koordinoijana ja pääkäyttäjänä olen toiminut vuodesta 2022 alkaen.

Aikaisempaa osaamistani julkishallinnon tradenomina täydensin IT-tradenomin tutkinnolla vuonna 2021. Digitaalisia palveluita on kehitetty Lapin alueella muun muassa Omaolon myötä, ja kehitystyötä tulee edistää jatkossakin. Digitaaliset palvelut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman palvelun, joka Lapin pitkillä välimatkoilla on ensiarvoisen tärkeää. Digitaalisuus toimii hyvänä apuvälineenä myös ammattilaisille.”

Tanja Gullsten
Omaolo-suunnittelija
VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke
tanja.gullsten@poske.fi
Avaa henkilökortti

“Olen Kittilässä toiminut Omaolon pääkäyttäjänä syksystä 2021. 1.8.2022 siirryin VASA-hankkeeseen ja siitä lähtien olen ollut edistämässä Omaolon käyttöönottoa koko Lapin alueella sekä tukenut Omaolon pääkäyttäjiä heidän haastavassa työssään.

Taustaltani olen lähihoitaja ja sairaanhoitaja. Minulla on työkokemusta perusterveydenhuollosta vähän joka puolelta. Valmistun joulukuussa 2022 sairaanhoitajaksi (YAMK) ja opinnäytetyöni tein Omaolon käyttöönotosta Kittilässä. Olen aina pitänyt digitaalisuutta isona osana tulevaisuutta ja koen siitä olevan suuri apu terveydenhuollossa. Toki pitää muistaa tarjota myös muita reittejä palveluihin asukkaille, mutta digitaalisuus toimii hyvänä apuvälineenä ammattilaisille ja asukkaille. Se tarjoaa uusia, nopeita ja tehokkaita reittejä hoidon piiriin sekä tuo sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sinne missä asukas milloinkin on.”

Heli Polvinen
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Omaolon koordinoiva pääkäyttäjä
heli.polvinen@lapha.fi

“Työskentelen sovellusasiantuntijana LPSHP:n tietohallinnon yksikössä. Olen toiminut Omaolon koordinoivana pääkäyttäjänä tammikuusta 2022 lähtien. Länsi-Pohjan alueella ensimmäinen kunta on ottanut Omaolon käyttöön lokakuussa ja uusia käyttöönottoja on menossa. Yhteistyö Omaolo-suunnittelijoiden ja Lapin alueen pääkäyttäjien kanssa on säännöllistä ja avointa.

Koulutustaustaltani olen fysioterapeutti ja insinööri (AMK). Nykyisessä tehtävässäni sovellusasiantuntijana olen toiminut lähes 5,5 vuotta. Tätä ennen tein fysioterapeutin sijaisuuksia sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa.  Valmistun joulukuussa 2022 hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijaksi, insinööri (YAMK). Tulevaisuudessa digitaalisten palveluiden osuus tulee varmasti lisääntymään ja onkin ollut ilo olla mukana Länsi-Pohjan alueen ja tulevaisuudessa Lapin hyvinvointialueen Omaolon käyttöönotossa. Digitaalisten palveluiden käyttöönotto on tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten, Omaolon suunnittelijoiden ja järjestelmän toimittajan kanssa, jotta palvelu saadaan sujuvasti käyttöön. Toivottavasti alueen asukkaat löytävät Omaolon palvelut ja pääsevät hyödyntämään niitä yhdessä ammattilaisten kanssa.”

Anne Kellokumpu
Lapin sairaanhoitopiirin Omaolon koordinoiva pääkäyttäjä
anne.kellokumpu@lapha.fi

“Työskentelen projektipäällikkönä LSHP:n tietohallinto- ja kehittämisyksikössä. Olen toiminut Omaolon koordinoivana pääkäyttäjänä helmikuusta 2022 lähtien. Teemme tiivistä yhteistyötä Länsi-Pohjan alueen pääkäyttäjien ja Omaolo-suunnittelijoiden kanssa, jotta Omaolo saataisiin asukkaiden ja ammattilaisten yhteiseksi kanavaksi ympäri Lapin hyvinvointialuetta.

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (YAMK). Olen työskennellyt pitkään erikoissairaanhoidossa sairaanhoitajana ja nyt saan olla kehittämässä digitaalisia palveluita lappilaisille asukkaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Pidän digitaalisia palveluita terveydenhuollossa todella tärkeänä kehityskohteena. Digitaalisten palveluiden avulla voimme edesauttaa sitä, että terveydenhuollon palvelut olisivat tasalaatuisia ja paremmin saavutettavissa olevia kaikille asukkaille ympäri Lappia. Digitaalisten terveydenhuollon palveluiden potentiaali on valtava, mutta toki haasteitakin on ratkaistavana. Olen mukana myös palveluiden kansallisissa kehittämisverkostoissa ja yritän parhaani mukaan tuoda esille alueemme erityispiirteitä ja niiden mukanaan tuomia vaatimuksia palveluille.”

 

Omaolo Lapissa -tiedotteet