null Lapin nepsy-päivät 5.-6.10.2023 kokosi yhteen neuropsykiatrian alan ammattilaisia

Lapin nepsy-päivät 5.-6.10.2023 kokosi yhteen neuropsykiatrian alan ammattilaisia

Lapin nepsy-päivät 5.-6.10.2023 kokosi Rovaniemelle ja etäyhteyksien päähän parisataa neuropsykiatrian alan ammattilaisia Lapin alueelta sekä laajemmin muualtakin Suomesta. Pääsimme kuulemaan kahden päivän aikana mielenkiintoisia ja innostavia puheenvuoroja alan asiantuntijoilta, kokemusasiantuntijalta sekä tapausselostuksen erään lappilaisen lukiolaisnuoren kokemuksista hänen palvelupolullaan. Kuulimme myös alueellisten nepsy-hankkeiden (VASA 2 ja Neppari-hanke) esittelyt ja kehittämissuuntia. Lisäksi päivät toimivat starttina tulevien neuropsykiatristen valmentajien opinnoille.

Ensimmäisen päivän avasi Lapin hyvinvointialueen psykiatrian johtaja Antti Alaräisänen ja hän kertoi Lapin neuropsykiatristen palveluiden tämänhetkisestä tilanteesta. Hän totesi palveluiden ja palveluihin ohjautumisen kehittämisen tarpeen; suuntaa pitäisi kääntää enemmän peruspalveluihin ja niiden toimivuuteen kuin raskaisiin kalliisiin palveluihin. Tähän vaaditaan tiivistä, moniammatillista ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä. Lapin alueelle on saatu hyvin rekrytoitua sote-alan ammattilaisia, mutta vielä tarvitaan paljon ihmisiä tekemään tärkeää työtä.

Hanna Raaska (lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja ylilääkäri HUS) ja Sari Kujanpää (psykologi ja psykoterapeuttikouluttaja (VET), Ajatuskuja Oy) kertoivat tammikuussa julkaistusta Autismikirjon Käypä hoito -suosituksesta ja sen sisällöstä. He molemmat korostivat puheissaan autismin laajaa kirjoa ja sen tuomaa ehdotonta yksilöllisyyden ja yksilöllistämisen merkitystä kaikessa, mitä autismikirjon ihmisten kanssa tehdään. 

Kujanpää nosti esiin puheessaan autismiystävällisyyden ja sen huomioimisen merkityksen erilaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Fyysisen ympäristön muokkaus jo osaltaan helpottaa autismikirjon ihmisten toimimista omassa arjessaan. Asenneympäristöön me voimme myös jokainen osaltamme vaikuttaa paljon: voimme kuunnella isolla korvalla ja olla läsnä yhteisissä hetkissä isolla sydämellä. Psykoedukaatiolla on kokonaisuudessa merkittävä rooli, jotta autismikirjon ihminen ymmärtäisi itse omaa erityisyyttään ja että lähi-ihmisten ymmärrys autismikirjosta lisääntyisi. Kujanpää puhui myös kuntoutuksen mukauttamisesta eli siitä, että ammattilaisella on aina vastuu mukauttaa omaa toimintaansa ja työtään toimiessaan autismikirjon ihmisen kanssa. 

Sami Leppämäki (psykiatrian ja päihdelääketieteen erikoisalajohtaja HUS) avasi kuulijoille ADHD Käypä hoito- suositusta (linkki avautuu uudelle välilehdelle). Suositusta ollaan juuri parhaillaan päivittämässä. Leppämäki korosti nivelvaiheiden huomioimisen tärkeyttä, kun ihminen siirtyy esim. nuorisopsykiatrialta aikuispsykiatrian puolelle; tietojen tulee siirtyä ja hoidon täytyy jatkua saumattomasti, jotta ihminen ei tipahda välissä pois hoidosta. Hän korosti huoltaan koulun merkityksestä tutkimuksiin ohjautumisessa; mikäli koulussa ei havaita haasteita lapsella/ nuorella, ei prosessi välttämättä pääse etenemään, vaikka vanhemmat tuottaisivat huolta lapsestaan. Raaskan ja Kujanpään tavoin Leppämäki nosti esiin tyttöjen ja naisten tunnistamisen tärkeyden neurokirjossa, jotta heilläkin on mahdollisuus oikeanlaiseen tukeen elämässään. Leppämäki piti huomioimisen arvoisena myös sitä, että meidän yhteiskuntamme saattaa osaltaan tuottaa keskittymisen haasteita eikä kaikki keskittymisen haasteet ole suoraan ADHD:tä.

Kuva on Lapin nepsy-päivien auditoriosta. Kuvassa näkyy tilaisuuden avaajat Antti Alaräisänen ja Maila Haltia.

Toisessa päivässä päästiin kuulemaan tarkemmin Touretten oireyhtymästä ja OCD:stä Hanna Raaskan kertomana. Hän painotti puheessaan psykoedukaation merkitystä sekä monihäiriöisyyden huomioimista hoidossa ja sen suunnittelussa. Sari Kujanpää puolestaan valotti kuulojoille neurokirjon ihmisten erilaista tapaa ajatella, kokea ja ymmärtää erityisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen ja käyttäytymisen näkökulmasta. Hän korosti puheessaan toisen ihmisen kohtaamista aidosti sekä suorien ja oikeiden kysymysten kysymisen merkitystä – me (ympäristö) joustamme, kun me sen voimme tehdä. 

Lapin nepsy-päivät järjestettiin tällaisenaan ensimmäistä kertaa. Järjestäjätahoina olivat Lapin hyvinvointialueen digiNepsy- klinikka ja VASA 2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanke. 

**************************************************************************************************

Lapin hyvinvointialueella kehitetään neuropsykiatrista palvelupolkua VASA 2 – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle – hankkeessa. Suomenkielisen palvelupolun kehittäminen lähtee etenemään tiiviimmin loppuvuoden ja ensi vuoden aikana, kun VASA 2 -hankkeeseen saatiin lisävahvistukseksi nepsy erityisasiantuntija Marjo Häyry. Saamenkielisten neuropsykiatristen palveluiden kehittäminen onkin jo ollut hankkeessa hyvässä vauhdissa ja nyt päästään viemään palvelupolkukehittämistä rinnakkain eteenpäin. 

Neuropsykiatrisen palvelupolun kehittämistyö lähtee liikkeelle ammattilaisten tapaamisella 1.11.2023 klo 9–11, jolloin kootaan Lapin hyvinvointialueen neuropsykiatrian alan ammattilaisia yhteen ja lähdetään yhdessä miettimään kehittämistyön etenemistä. Mikäli nepsy-kehittäminen kiinnostaa, tule ihmeessä mukaan ja ole yhteydessä marjo.hayry@poske.fi (tapaamiseen tuleminen ei vielä sitouta eikä velvoita mihinkään). Voit lukea lisää tapaamisesta ja ilmoittautumisesta täältä. (Linkki avautuu uudelle välilehdelle). 
 

****************************************************************************************************

Lisätietoja:

Marjo Häyry
Erityisasiantuntija, neuropsykiatrinen palvelupolku
marjo.hayry@poske.fi
p. 040 620 8291

Pilvi Vuomajoki
Asiantuntija, saamenkieliset neuropsykiatriset palvelut
pilvi.vuomajoki@lapha.fi
p. 040 650 7559