null Me kysyimme, opiskelijat vastasivat: Fuksimessujen kyselyn tuloksia

Me kysyimme, opiskelijat vastasivat: Fuksimessujen kyselyn tuloksia

VASA 2 –hankkeen mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuuspalveluista jalkauduttiin Lapin yliopiston fuksimessuille syyskuussa 2023. Voit lukea aiemman tätä koskevan uutisen Ekollegasta seuraavan linkin takaa: VASA 2 -hanke fuksimessuilla

Toteutimme fuksimessuilla opiskelijoille lyhyen mielenterveys- ja riippuvuuspalveluita koskevan kyselyn. Kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista ja toteutettiin anonyyminä. Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden tietoisuutta siitä, mihin olla yhteydessä, jos heillä on huolta jaksamisesta, mielenterveydestä tai päihde- tai muusta riippuvuudesta. Lisäksi opiskelijoilta kysyttiin, mitkä tekijät edistävät heidän mielenhyvinvointiansa. Kyselyssä opiskelijoilta kartoitettiin myös ajatuksia ja ideoita mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämiseen.​ Kyselyyn vastasi yhteensä 69 fuksimessuilla kävijää. 

Kyselyn perusteella suurin osa vastaajista, noin 80 % tiesi, mihin olla yhteydessä, jos oli huolta jaksamisesta tai mielenterveydestä​. Vastaajista reilu puolet (noin 57 %) tiesi, mihin olla yhteydessä, jos on huolta päihteidenkäytöstä tai muusta riippuvuudesta​. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että päihde- ja riippuvuuspalvelut ovat heikommin tiedossa opiskelijoilla.  

Kyselyssä kartoitettiin opiskelijoiden mielenhyvinvointia tukevia tekijöitä monivalintakysymyksellä. Opiskelijat valitsivat valmiiksi asetetuista monivalintavaihtoehdoista heidän mielenhyvinvointiaan tukevia vaihtoehtoja. Esitetyistä vaihtoehdoista opiskelijoiden mielenhyvinvointia tukivat erityisesti muun muassa sosiaaliset suhteet, mielekkäät harrastukset tai kiinnostuksen kohteet, sopiva määrä unta, luonto ja riittävä lepo. 

Kyselyssä opiskelijoilla oli mahdollisuus halutessaan kertoa avovastauksessa kehittämisideoita mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuuspalveluihin liittyen. Vastauksissa nousi teemana palveluiden saavutettavuus ja lähestyttävyys. Opiskelijat toivoivat vastauksissaan nopeampaa pääsyä palveluihin, ​matalankynnyksen palveluita, ​ palveluiden näkyväksi tekemistä ja tiedottamista palveluista.  Lisäksi palveluiden toivottiin olevan helpommin tavoitettavissa, asiakasosallisuuden vahvistamista, stigman vähentämistä palveluiden käyttöön liittyen sekä toimivaa asiakaslähtöistä monialaista yhteistyötä. 

Näemme tärkeäksi tiedottaa vastausten tuloksista Lapin yliopiston hyvinvointipalveluita, jotta opiskelijoiden kyselyssä kertomat toiveet tulisivat heidän tietoonsa. 

Kuvituskuva. Ihmisiä pöydän äärellä.

 

Lisätietoja VASA 2 -hankkeen mielenterveys- ja riippuvuuspalveluista:

Miia Välimaa, erityisasiantuntija
miia.valimaa[at]poske.fi

Jonna Lindholm, erityisasiantuntija
jonna.lindholm[at]poske.fi