Tapahtumat

Tästä löydät Posken ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia.

null Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus

Alkaa: 21.01.2022 klo 9.00

Päättyy: 21.01.2022 klo 15.00

Paikka:
Teams

Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin Yliopiston ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen MoniSoTe –hanke järjestää kevään 2022 aikana Lapset Puheeksi –menetelmäkoulutuksen.

Koulutus on tarkoitettu Lapin alueen työelämätoimijoille ensisijaisesti julkisen sektorin palveluissa, joilla on mahdollisuus omassa työssään käyttää Lapset puheeksi –menetelmää. Lisäksi koulutusta tarjotaan Lapin ammattikorkeakoulun sote –alojen opiskelijoille sekä Lapin yliopiston opiskelijoille. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaali-, terveydenhuollon-, kasvatus-, opetus-, kirkon alan tai vankeinhoidon, tai muuta vastaavaa perustutkintoa tai alan opintoja. Opiskelijoille, joiden ei ole esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana mahdollisuutta toteuttaa koulutuksen aikana vähintään kaksi Lapset puheeksi –keskustelua, koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen. Opiskelijan on mahdollisuus myöhemmin pätevöityä menetelmäosaajaksi.

Koulutusryhmän maksimikoko on 20 hlöä. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, valintakriteereinä käytetään ilmoittautumisjärjestystä ja alueellista / palvelukohtaista tasapuolisuutta sekä osallistujan valmiuksia osallistua menetelmäkoulutukseen.

Menetelmäkoulutus (3 koulutuspäivää) antaa valmiudet käyttää työssään Lapset puheeksi - keskustelua ja - neuvonpitoa. Lapset puheeksi –keskustelu on kaksiportainen menetelmä, jonka avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. Se soveltuu käytettäväksi palveluissa, joissa työskennellään lasten ja perheiden kanssa. Menetelmä sopii myös palveluihin, joissa kohdataan aikuisia, joilla on alaikäisiä lapsia. Lue lisää menetelmästä Toimiva lapsi & perhe -työn sivuilta (Mieli.fi) tai ekollegasta https://ekollega.fi/toimiva-lapsi-ja-perhe-menetelmat.

Koulutuksessa opiskellaan Lapset puheeksi –menetelmän käyttöä ja perehdytään työskentelyn lähtökohtiin ja teoreettiseen perustaan, mm. lapsen hyvää kehitystä suojaaviin ja sitä tukeviin tekijöihin sekä ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyn ja pärjäävyyden teemoihin.

Koulutus on osallistujalle maksuton. Se järjestetään etäyhteyksillä (Teams) seuraavasti:
21.1.2022 klo 9-15, 17.2.2022 klo 9-15 ja 15.3.2022 klo 9-15.

Koulutukseen osallistuminen ja menetelmäpätevyyden saaminen edellyttävät läsnäoloa. Ensimmäisestä koulutuspäivästä ei voi olla poissa, ja mahdolliset muut poissaolot korvataan oppimistehtävällä.


Ilmoittautuminen:

13.1.2022 mennessä. Ilmoittautumaan pääset tästä linkistä.   Osallistujavalinnasta ollaan yhteydessä sähköpostitse kaikkiin ilmoittautuneisiin 14.1.2022. Teams- linkki lähetetään osallistujille.

Lisätietoja kouluttajilta:

lehtori Sanna Viinonen, sanna.viinonen@lapinamk.fi
kehittäjä-sosiaalityöntekijä Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi