null Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -hanke

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -hanke

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -hankkeella pyritään luomaan yhteinen ikäihmisten asumisen sekä asumispalvelujen kehittämissuunnitelma, joka kattaa kaikki Lapin alueen kunnat. Hankkeessa tehdään nykytilanteen kuvaus ja arviointi sekä kehittämissuunnitelma tulevaisuuden ikäihmisten asumisen mahdollisuuksista, asumispalvelumuodoista sekä yhteisestä kuntahyvinvointialue-toimintamallista Lapissa.

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella -hankkeen tavoitteena on:

  • Selvittää, millaista ikääntyneiden asumista on Lapin hyvinvointialueen kunnissa.
  • Laatia suositukset Lapin hyvinvointialueelle ja kunnille tulevaisuuden ikäihmisten asumisen kehittämiseen huomioiden saamelaisalueiden kuntien erityistilanne.
  • Luoda kuntien ja hyvinvointialueen välinen eri toimijoita osallistava yhteistyömalli liittyen ikäihmisten asumisen suunnitteluun.
  • Lisätä tietoisuutta ikääntyneiden asumiseen ja asumisen ennakointiin liittyvistä asioista.

Toimenpiteet hankkeen toteuttamiseksi: eri toimijoille toteutetaan haastatteluja, tilaisuuksia, ryhmäkeskusteluja ja työpajatyöskentelyä. Näihin tilaisuuksiin osallistetaan sekä hyvinvointialueen että kuntien toimijoita, vanhusneuvostoja sekä muita toimijoita kuten järjestöt, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat. Osallistamisessa tehdään yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen muiden hankkeiden ja osallisuutta kehittävien valmistelijoiden kanssa.

Lapin hyvinvointialue on saanut hankkeeseen rahoitusta Ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2022-30.4.2023. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Posken Ikäystävällinen Lappi -hankkeen ja Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen kanssa.

Lisätietoja
Anne-Mari Ahonen
Projektipäällikkö, Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Lapin hyvinvointialueella
Puh: 0406275602
anne-mari.ahonen@lapha.fi