null Kansa-koulu 5: Ruotsinkieliseen kirjaamisvalmennukseen lisähaku 17.9. asti

Kansa-koulu 5: Ruotsinkieliseen kirjaamisvalmennukseen lisähaku 17.9. asti

Sosiaalihuollon kirjaaminen kehittyy – onko työyhteisönne valmis muutoksiin?

Asiakastietolaki (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 703/2023) velvoittaa yksityiset sosiaalihuollon palvelunantajat liittymään Kanta-palvelujen sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttäjiksi jo 1.9.2024, mikäli palvelunantaja tuottaa sosiaalipalveluja hyvinvointialueelle ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Kun liittymisvelvoite astuu voimaan, pitää asiakastiedot tallentaa asiakastiedon arkistoon rakenteisina asiakirjoina. Muutos tuo mukanaan uusi vaatimuksia käytössä oleviin asiakastietojärjestelmiin, kirjaamiskäytäntöihin sekä toimintatapoihin.

Tukea muutokseen valmennetulta kirjaamisasiantuntijalta

Kansa-koulu 5 -hanke järjestää yksityisille organisaatioille kirjaamisasiantuntijavalmennusta tämän syksyn aikana. Valmennuspaikat ovat muilta osin täynnä, mutta valmennuksen ruotsinkieliseen ryhmään on nyt avattu lisähaku, joka päättyy 17.9. klo 23:59. Ruotsinkielinen valmennusryhmä käynnistyy marraskuussa. Suomenkieliset työntekijät voivat myös hakea koulutukseen, jos kielitaito riittää ruotsiksi opiskelemiseen.

Nyt on siis käsillä viimeinen mahdollisuus hakea mukaan suosittuun kirjaamisasiantuntijavalmennukseen. Koska valmennusta järjestetään hankemuotoisesti,
ei tulevista valmennuksista ole vielä tietoa tai varmuutta.

Valmennus antaa kirjaamisasiantuntijoille laajat perustiedot hyvän kirjaamisen periaatteista ja sosiaalihuollon tiedonhallinnasta. Osallistujat saavat myös välineitä ja neuvoja oman työyhteisön kirjaamisosaamisen kehittämiseen.

Valmennuksessa ei perehdytä yksittäisten asiakastietojärjestelmien käyttöön, vaan kirjaamisen sisältöön ja merkitykseen. Opit ovat siis sovellettavissa erilaisten organisaatioiden tarpeisiin.

Kirjaamisasiantuntijavalmennus suoritetaan itsenäisenä opiskeluna digitaalisessa oppimisympäristössä. Koko valmennuksen suorittaminen vie yhteensä noin 20–25 tuntia.
Valmennus ei sisällä kellonaikoihin sidottuja luentoja, joten opiskelun voi sovittaa omiin aikatauluihin.

Lue lisää ja hae mukaan viimeistään 17.9. tästä linkistä: Kirjaamisfoorumi (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoa tulevista muutoksista sekä tarjolla olevasta tuesta Valviran verkkosivuilta: Valvira (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Ruotsinkielinen valmennusesite: Broschyr (pdf) (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoa

Ulla Sotaniemi, erityisasiantuntija
ulla.sotaniemi[at]poske.fi