null Kalevassa juttu taloudellisesta toimeentulosta Pohjois-Pohjanmaalla

Kalevassa juttu taloudellisesta toimeentulosta Pohjois-Pohjanmaalla

Keskiviikon 24.11.2021 Kalevassa on toimittaja Silja Aitoahon kirjoittama lehtiartikkeli pohjoispohjalaisten taloudellisesta toimeentulosta otsikolla Hyväosainen köyhä.

Toimittaja perehtyi tämän vuoden keväällä ja alkukesästä tehtyyn Minun arkeni ja elämäni -kyselyn tuloksiin. Kyselyn tulosten mukaan suurin osa pohjoispohjalaisista kokee taloudellisen toimeentulonsa hyvänä tai erittäin hyvänä, mutta taloushuolet ovat läsnä monen pohjoispohjalaisen arjessa ja taloudelliseen tilanteeseen toivotaan muutosta. 

Toimittaja haastatteli artikkeliinsa Virpi Sillanpää-Posiota, joka kertoi taloustilanteen äkillisestä muuttumisesta sairastumisen myötä ja Posken tutkija Sanna-Liisa Liikasta. 

Kalevan artikkeli julkaistaan lehden tilaajille tarkoitettuna sisältönä.