null Ikäystävällinen Lappi -hanke järjesti kehittäjäkahvilat Lapin hyvinvointialueen Kaakkoisella ja Pohjoisella palvelualueella

Ikäystävällinen Lappi -hanke järjesti kehittäjäkahvilat Lapin hyvinvointialueen Kaakkoisella ja Pohjoisella palvelualueella

Kaakkoisen palvelualueen kehittäjäkahvila

Ikäystävällinen Lappi -hanke järjesti 19.9.2023 kehittäjäkahvilatapaamisen Rovaniemellä Kaakkoisen palvelualueen ikääntyneiden palveluista ja niiden kehittämisestä kiinnostuneille. Tapaamisen tavoitteena oli lisätä tietoa ikääntyneiden palveluista ja kuulla osallistujien näkemyksiä kehittämistyöstä. Kehittäjäkahvilassa jaettiin ajankohtaista tietoa Lapin hyvinvointialueen Kaakkoisen palvelualueen ikääntyneiden palveluista johtavan sosiaalityöntekijän Noora Tuohinon ja Rovaniemen kotihoidon palveluvastaavien Mari Iivarin ja Liisa Ylevän kertomana. 

Kehittäjäkahvilassa käytiin vilkasta keskustelua ja etenkin digitaaliset palvelut ja teknologia herättivät paljon ajatuksia. Osallistujat korostivat palveluiden saatavuutta yhdenvertaisesti ja monikanavaisesti. Esimerkiksi Rovaniemellä sijaitseva ikääntyneiden neuvontapiste Nestori tunnistettiin tärkeänä väylänä yhteydenotolle. Kehittämistoiminnassa pitkään aktiivisesti mukana olleelta ikäihmiseltä kuultiin puheenvuoro kehittämistyöstä asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaiden kuuleminen ja osallistaminen kehittämistyöhön koetaan oleellisena osana palvelujen kehittämisessä. Päivän aikana keskusteltiin kotihoidon työstä ja hyvästä perehdytyksestä, mikä sai osallistujat kertomaan myös omia kokemuksiaan työhistorian varrelta. 

Neljä osallistujaa kuuntelee kehittäjäkahvilassa Marika Harjun esitystä.

 

 

 

 

 

  

Kehittäjäkahvila Kaakkoisella palvelualueella. 

 

Kehittäjäkahvila Pohjoisella palvelualueella

Lapin hyvinvointialueen Pohjoisen palvelualueen kehittäjäkahvila järjestettiin 10.10.2023 Levillä. Kehittäjäkahvilaan osallistui 15 ikääntyneiden palveluista kiinnostunutta lähes koko Pohjoiselta palvelualueelta. Hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista oli kertomassa Pohjoisen palvelualueen vastuuyksikköjohtaja Lea Waljus, ikääntyneiden palveluiden kotiin annettavien palveluiden palvelupäällikkö Henna Saarela sekä sosiaalityöntekijä Sirkka Nissi-Onnela.

Ennaltaehkäisevät palvelut ja tukimuodot herättivät keskustelua ja osallistujat toivoivat niihin panostettavan. Kehittäjäkahvilan osallistujat nostivat keskusteluun OmaVirtu-palvelun hyödyllisyyden. Digitaalisten palveluiden osalta toivottiin käytön ohjausta, jotta niitä osataan hyödyntää paremmin. Selkeä ja saavutettava viestintä koettiin tärkeänä. Kehittäjäasiakkaille esiteltiin Ikäystävällinen Lappi -hankkeessa valmisteilla oleva teknologiakuvasto, joka julkaistaan Lapin hyvinvointialueen verkkosivustolla. Kuvasto herätti runsaasti kiinnostusta. Erityisasiantuntija Saija Reijo kertoi keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen tulevaisuuden näkymistä sekä palveluohjaajan ja sosiaalityöntekijän rooleista ikääntyneiden palveluissa. Keskustelussa korostui asiakkaan ja ammattilaisen välinen yhteisymmärrys. Sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisten toivottiin käyttävän ymmärrettäviä termejä ammattisanaston sijaan. Suunnittelija Mirka Kelahaara kertoi, kuinka saamenkielisiä ja kulttuurinmukaisia palveluita on kehitetty yhdessä saamelaisalueen ikääntyneiden, heidän omaisten ja työntekijöiden kanssa. 

Pohjoisen alueen kehittäjäkahvilan osallistujat istuvat U:n muotoisessa pöytäasetelmassa ja juovat kahvia. Ruuduilla näkyy Ikäystävällinen Lappi -hankkeen esitys.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pohjoisen palvelualueen kehittäjäkahvilan osallistujat aamukahvilla. 


Ikäystävällinen Lappi -hanke kiittää kaikkia kehittäjäkahviloihin osallistuneita!

Lisätietoja
Saija Reijo
Marika Harju
Raisa Similä
Mirka Kelahaara