null Ikäystävällinen Lappi -hanke järjesti kehittäjäkahvilat Lapin hyvinvointialueen Itäisellä ja Lounaisella palvelualueella

Ikäystävällinen Lappi -hanke järjesti kehittäjäkahvilat Lapin hyvinvointialueen Itäisellä ja Lounaisella palvelualueella

Ikääntyneiden palveluiden teknologiset ratkaisut herättivät keskustelua

Ikäystävällinen Lappi -hanke järjesti 24.4.2023 kehittäjäkahvilatapaamisen Itäisellä palvelualueella kauniissa Tapionniemen kyläkartanossa. Kehittäjäkahvilan tavoitteena oli lisätä tietoa ikääntyneiden palveluista ja kuulla asiakkaiden näkemyksiä kehittämistyöstä. Kehittäjäkahvilassa jaettiin ajankohtaista tietoa Lapin hyvinvointialueen Itäisen palvelualueen ikääntyneiden palveluista johtavan sosiaalityöntekijän Sirkka Nissi-Onnelan sekä kotona asumista tukevien palvelujen palvelupäällikön Henna Saarelan johdolla. Lapin hyvinvointialueen palveluiden saatavuus ja tulevaisuuden näkymät herättivät keskustelua hyvässä hengessä. Kuntarajat ylittävä yhteistyö ja teknologiset ratkaisut ikääntyneiden palveluissa nähtiin mahdollisuutena.
Sirkka Nissi-Onnela ja Henna Saarela seisovat ulkona Tapionniemen kyläkartanon portailla.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sirkka Nissi-Onnela ja Henna Saarela.

Päivän aikana kuultiin Itäisen palvelualueen kehittäjäasiakastoiminnassa aktiivisesti mukana olleelta ikäihmiseltä kokemuksia kehittämistyöstä asiakkaan näkökulmasta. Asiakkaiden kuuleminen ja osallistaminen kehittämistyöhön koettiin oleellisena osana palvelujen kehittämistä. Ikäystävällinen Lappi -hankkeen erityisasiantuntijat Saija Reijo, Marika Harju ja Raisa Similä jakoivat tietoa ikääntyneiden palveluissa työskentelevien arjen työn kehittämiskohteista. Keskustelua käytiin aktiivisesti asiakasohjauksen saatavuudesta, vuorokaudenajasta riippumattomasta kotihoidosta sekä kotiin annettavista teknologisista ratkaisuista.
Saija Reijo pitää esitystä kehittäjäasiakastoiminnasta Tapionniemen kyläkartanon ruokasalissa. 11 kehittäjäasiakasta istuvat puoliympyrän muodossa kuuntelemassa esitystä ja neljä heistä viittaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kehittäjäkahvila Itäisellä palvelualueella.

Aktiivinen ja mielekäs arki tukevat ikääntyneen kotona asumista

Lapin hyvinvointialueen Lounaisen palvelualueen kehittäjäkahvila järjestettiin 5.5.2023 Tornion tunnelmallisessa Hotelli Mustaparrassa. Hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista kuulimme kotona asumista tukevien palveluiden palvelupäällikkö Riitta Nahkiaisojan ja asiakas- ja palveluohjauksen päällikkö Sari Maajuuren kertomana. Kehittäjäasiakkaat osallistuivat aktiivisesti yhteiseen keskusteluun. Palveluiden saatavuus ja asiakkaan kohtaamisen tärkeys herättivät vilkasta ajatusten vaihtoa. Lounaisen palvelualueen etuna muuhun Lappiin verrattuna nähtiin alueen lyhyet välimatkat. Haasteita alueella tuottaa valtakunnallisestikin esillä oleva hoitajapula. 

Ikäystävällinen Lappi -hankkeen Saija Reijo ja Raisa Similä pitivät lyhyet puheenvuorot ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksesta ja kotiin annettavan teknologian mahdollisuuksista. Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kuntoutuksen erityisasiantuntija Jenny Järvinen kertoi kuntoutumista tukevasta arviointijaksosta, jonka käytäntöjä ollaan laajentamassa koko Lapin hyvinvointialueelle. Arviointijakson tarkoituksena on muun muassa tukea ikäihmisen omatoimisuutta ja itsenäistä kotona asumista. Sosiaaliset suhteet, liikunta, aktiivinen kiinnostuneisuus nykyaikaa kohtaan ja mielekäs tekeminen nähtiin kehittäjäasiakkaiden keskuudessa tärkeinä kotona asumista tukevina tekijöinä. 

Sari Maajuuri ja Riitta Nahkiaisoja esittelevät Lapin hyvinvointialueen ajankohtaisia asioita Tornion Hotelli Mustaparran kokoustilassa. Kuvan etualalla istuu kaksi kehittäjäasiakasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sari Maajuuri ja Riitta Nahkiaisoja esittelevät Lapin hyvinvointialueen ajankohtaisia kuulumisia Lounaisen palvelualueen kehittäjäkahvilassa.

Kehittäjäkahvilat jatkuvat syksyllä

Ikäystävällinen Lappi -hanke kiittää alueiden kehittäjäasiakkaita ja Lapin hyvinvointialueen edustajia aktiivisesta osallistumisesta ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen. Pohjoisen ja Kaakkoisen palvelualueen kehittäjäkahvilat järjestetään syksyllä 2023. Kahviloiden ajankohdista tiedotetaan myöhemmin. 

Lisätietoja
Saija Reijo
Marika Harju
Raisa Similä
Jenny Järvinen