null Hakuaikaa jatkettu Ikäystävällinen Lappi -hankkeen tehtäviin

Hakuaikaa jatkettu Ikäystävällinen Lappi -hankkeen tehtäviin

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on saanut valtionavustuksen Sosiaali- ja terveysministeriöltä Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden kehittämiseen iäkkäille vuosille 20212023. Avustuksen tarkoituksena on, että hyvinvointialueen kunnat/kuntayhtymät valmistelevat osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman hankekokonaisuutta hankkeen, jossa luodaan hyvinvointialueelle iäkkäiden henkilöiden kotona asumista tukevien palveluiden yhtenäinen toimintamalli.

Jatkamme jo aiemmin haussa olleiden tehtävien hakuaikaa 22.4. saakka.

Haemme Ikäystävällinen Lappi -hankkeelle ajalle 2.5.2022 – 31.12.2023:

  • ERITYISASIANTUNTIJAA (digitaaliset/sähköiset palvelut)

Lapin hyvinvointialueelle suunnitellaan ja valmistellaan sähköisiä palveluita yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen ja alueen ICT-hankkeen kanssa. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaa on tarkoitus hyödyntää asiakaslähtöisessä kotihoidossa (esim. etäkotihoiva, etälääkäripalvelut, etäkuntoutus, kotona asumista tukevat teknologiset sovellukset).

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta ja asiantuntemusta asiakas/käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämisestä. Lisäksi hakijalta edellytetään kokemusta ja osaamista teknologisten sovellusten hyödyntämisestä. Eduksi katsomme työkokemuksen ikääntyneiden palveluista.

  • ERITYISASIANTUNTIJAA (hankinnat ja valvonta)

Kotihoidon palveluiden järjestäminen tulevalla hyvinvointialueella on kokonaisuus, jossa yksityiset palvelut täydentävät julkisia palveluja. Palveluita tuottavat mm. yritykset ja kolmannen sektorin toimijat. Hankkeen aikana Lapin hyvinvointialueelle suunnitellaan ja valmistellaan yhtenäinen hankintojen - ja valvonnan toimintamalli.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, verkostoyhteistyötaitoja ja organisointiosaamista, aktiivista ja kehittävää työotetta. Hakijalta edellytetään kokemusta mm. palveluiden hankinnoista ja kilpailutuksista. Eduksi katsomme työkokemuksen ikääntyneiden palveluista.

Lisätietoja hankkeen tehtävistä antaa projektipäällikkö Riitta Nahkiaisoja (040 823 9468).


Tehtävät täytetään ajalle 2.5.202231.12.2023. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Tehtävään valitun toiminta-aluetta on koko Lapin maakunta, ja toimipiste sijaitsee/neuvotellaan maakunnan alueella.

Hakemukset liitteineen, joita ei palauteta, osoitetaan Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselle. Hakemukset laaditaan sähköisesti siihen tarkoitetulla Webropol-lomakkeella (Webropol-linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Hakuaika tehtäviin päättyy 22.4.2022 klo 15.00 mennessä.