null AVAIN-mittari aikuissosiaalityössä

AVAIN-mittari aikuissosiaalityössä

AVAIN-mittaria on testattu viimeisen kahden vuoden ajan osana Sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa (2020–2022).  Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on liittynyt kehittämisohjelmaan. Kansalliset asiakasasiakirjarakenteet tulee ottaa käyttöön kaikissa sosiaalihuollon palveluja järjestävissä organisaatioissa. Julkisten organisaatioiden tulee ottaa työikäisten asiakassuunnitelma käyttöön viimeistään 1.9.2024. AVAIN-mittari on mukana asiakirjarakenteissa, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Linkit