null THL:n arviointijulkaisu: Sosiaali- ja terveyspalvelut Lapin hyvinvointialueella 2020

THL:n arviointijulkaisu: Sosiaali- ja terveyspalvelut Lapin hyvinvointialueella 2020

Sosiaali- ja terveyspalvelut Lapin hyvinvointialueella 2020 -kansikuva                             

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut vuosittain sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä maan eri alueilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävänä on laatia vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva asiantuntija-arvio valtakunnallisesti, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Vuoden 2020 alueellinen asiantuntija-arvio on laadittu hyvinvointialueittain. Arvioinnissa painottuvat kaksi jokaisen alueen itse määrittelemää ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaa erityisteemaa. Lisäksi asiantuntija-arviossa tarkastellaan hyvinvointialueen väestön palvelutarvetta, palvelujen järjestämisen nykytilaa ja kehityssuuntaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia, rahoitusta ja investointeja. Siinä kootaan myös alueen sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation tilannekuva.

Keskeisiä havaintoja Lapin hyvinvointialueelta:

  • Lapissa on maan keskitasoa enemmän terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia, ja sairastavuus on keskimääräistä suurempaa. Asukaskohtaiset sote-palvelujen kustannukset ovat maan toiseksi suurimmat.
  • Sote-palvelujen järjestämisrakenne on Lapissa poikkeuksellisen hajanainen, alueella on kaksi sairaanhoitopiiriä ja käytössä 38 erilaista asiakas- ja potilastietojärjestelmää.
  • Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt Lapissa. Alueen nuoret käyttävät paljon erityistason mielenterveyspalveluja, silti niiden tarve on saatavuutta suurempi. Mielenterveysongelmista kärsiviä nuoria päätyy lastensuojeluun, jossa ei ole riittävää mielenterveys- ja päihdeosaamista.
  • Alueella kehitetään parhaillaan hoitopolkuja ja yhtenäisiä toimintamalleja nuorten mielenterveyspalveluille ja osa kunnista on jo vahvistanut perustason mielenterveyspalveluja.
  • Saamenkielisissä sote-palveluissa on paljon puutteita. Tietoa saamelaisten palvelutarpeista ja palvelujen käytöstä on niukasti. Saamenkielisiä sote-ammattilaisia ei juuri ole saatavilla eikä järjestelmällistä tietoa saamea osaavista sote-ammattilaisista ole.
  • Saamelaisten kotiseutualueen kunnat ovat tähän asti tehneet vain vähän yhteistyötä keskenään, mutta yhteistyö on lisääntymässä. Saamenkielisiä palveluja kehitetään kansallisessa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmassa.

Arvioinnissa painottuvat kaksi alueen itse määrittelemää ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) vahvistamaa erityisteemaa. Hyvinvointialueen erityisteemat olivat:

  • Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sote-palvelujen saatavuus ja osaamisen tarpeet
  • Nuorten mielenterveys-, päihde- ja lastensuojelupalvelujen riittävyys ja palvelujen yhteensovittaminen

LUE ARVIOINTIJULKAISU TÄMÄN LINKIN KAUTTA (avautuu uuteen välilehteen)

Arviointi on THL:n lakisääteinen tehtävä

THL on arvioinut sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta vuosittain Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä. Heinäkuussa 2021 voimaan tulleessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa tehtävä on muuttunut lakisääteiseksi.

Järjestämislain perusteella THL arvioi sote-palvelujen järjestämistä hyvinvointialueittain ja yhteistyöalueittain. Yhteistyöalueet koostuvat alueidensa hyvinvointialueista ja noudattelevat pääsääntöisesti aiempien sairaanhoitopiirien erityisvastuualueita.

Vuoden 2020 arviointi tehtiin hyvinvointialueittain, ja se koskee vuotta 2020 ja alkuvuotta 2021.

Teksti: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 

Lisätietoja:

THL
arviointipäällikkö Vesa Syrjä, vesa.syrja@thl.fi tai p. 029 524 7240
kehittämispäällikkö Petra Kokko (talouteen liittyvät kysymykset), petra.kokko@thl.fi tai p. 029 524 7616
tietoylijohtaja Pekka Rissanen, pekka.rissanen@thl.fi tai p. 029 524 6068
tiimipäällikkö Nina Knape, nina.knape@thl.fi tai p. 029 524 7683

Lapin hyvinvointialue
Sirkka-Liisa Olli/Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, sirkka-liisa.olli@kittila.fi tai p. 040 662 9916
Miia Palo/Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, miia.palo@lshp.fi tai p. 040 653 2728