null Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella 2021 -julkaisu on nyt ladattavissa

Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella 2021 -julkaisu on nyt ladattavissa

Posken uusin selvitysjulkaisu, Sosiaalihuollon ammattilaiset Pohjoisella YTA-alueella 2021, julkaistiin perjantaina 10. kesäkuuta Sote-markkinoiden seminaariosuuden yhteydessä. Maija Hiltulan, Sanna-Liisa Liikasen, Tarja Kemppaisen ja Kaisa Kostamo-Pääkön kirjoittama selvitys on tehty Posken ja Lapin yliopiston sosiaalityön oppiaineen välisenä yhteistyönä, ja selvityksen kyselylomakkeen suunnitteluun ovat osallistuneet lisäksi POPsote-hanke, Lapin kunnat, Oulunkaaren kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun kaupunki.

Julkaisu antaa kattavan kuvauksen sosiaalihuollon nykytilanteesta. Lisäksi se osaltaan luo haasteita lähitulevaisuutta varten: Kuinka esimerkiksi saadaan sitoutettua ammattilaisia työhön ja varmistettua riittävä henkilöstöresurssin määrä? Miten tulevat hyvinvointialueet voivat vastata selvityksen esiin nostamiin työnpaikanvaihdoksiin tai palkkaeroihin?

Sosiaalialan johtajien joukosta nousi julkaisutilaisuudessa tulosten herättämiä huolestuneita ääniä sekä iloksemme myös ideoita siihen, miten ongelmakohtia voitaisiin lähteä ratkaisemaan. Suurta iloa on herättänyt lisäksi se, että monet YTA-alueen kunnat ovat olleet kiinnostuneita käymään tuloksia läpi tarkemmin kirjoittajien kanssa.

Mikäli haluaisit kutsua julkaisun kirjoittajat esittelemään tuloksia tarkemmin oman kuntasi, kuntayhtymäsi tai alueesi tilaisuuteen, joko verkkoon tai paikan päälle, ota yhteyttä!

Lataa tästä PDF-julkaisu (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoja ja teoksen esittelypyynnöt:

Kaisa Kostamo-Pääkkö
Kehitysjohtaja, työelämäprofessori
kaisa.kostamo-paakko@poske.fi
Avaa henkilökortti