Lapin hyvinvointialue - ekollega

Lapin hyvinvointialue ja väliaikainen valmistelutoimielin

Hyvinvointialueinfojen tallenteet

Kaikki linkit ohjautuvat uuteen välilehteen. Tallenteet ovat katsottavissa toistaiseksi.

Lapin hyvinvointialueen Youtube-kanava
(ohjautuu uuteen välilehteen)

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Samalla uudistetaan pelastustoimen palvelut. Uudistus tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Nykyisin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat kunnat ja sairaanhoitopiirit. Tulevaisuudessa hyvinvointialue vastaa siitä, että lappilaiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut laadukkaasti ja tehokkaasti.

Tietoa Lapin hyvinvointialueesta:

 • 21 kuntaa
 • Pinta-ala 100 367 km²
  • Simosta Nuorgamiin 620 km, Posiolta Kilpisjärvelle 550 km
 • 176 665 asukasta
 • Kolme saamen kieltä: pohjois-, inarin- ja koltansaame
 • Siirtyvää henkilöstöä yhteensä noin 7350 henkilöä
  • Sosiaali- ja terveydenhuolto noin 7200 henkilöä
  • Pelastuslaitos noin 150 henkilöä
  • Sopimuspalokuntia 31, joissa 800 sopimuspalokuntalaista
 • Sote-järjestelmiä (tietojärjestelmätuotteita) tällä hetkellä noin 220 kpl
 • Rahoitus noin 830 miljoonaa euroa

Hyvinvointialueiden toimeenpanon tueksi on laadittu tiekartta vuosille 2021-2023. Tiekartta tarjoaa tietoa muun muassa valmistelun aikatauluista, lakien velvoitteista ja kansallisen tuen tarjoamisen mahdollisuuksista.

Väliaikainen valmistelutoimielin

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa. Se vastaa myös tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle. Valmistelutoimielimen toimikausi on 1.7.2021-28.2.2022.

Tehtävät ja toimivalta:

 1. selvittää hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi
 2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen
 3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen
 4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen
 5. valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa
 6. päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta
 7. osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen
 8. valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat
 9. valmistella ja toteuttaa edellä 1-8 kohtia koskeva riskienhallinta

Kokousasiakirjat

Väliaikaista valmistelutoimielintä koskevat kokousasiakirjat on koottu Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kokousasiakirjojen ja viranhaltijapäätösten julkaisujärjestelmään.

Katso kokousasiakirjat LPSHP:n julkaisujärjestelmästä (ohjautuu uuteen välilehteen)

Valmistelutyöryhmät

Varsinaiset jäsenet

 • Mirja Kangas, Rovaniemi
 • Timo Peisa, Ranua
 • Johanna Korteniemi, Pello
 • Sirkka-Liisa Olli, Kittilä (2. varapuheenjohtaja)
 • Leena Karjalainen, Tornio
 • Antero Myllykangas, Kemijärvi
 • Harri Tiuraniemi, Sodankylä
 • Riitta Luosujärvi, LPSHP (1. varapuheenjohtaja)
 • Mikko Päkkilä, LPSHP
 • Jari Jokela, LSHP (puheenjohtaja)
 • Miia Palo, LSHP
 • Anita Lammassaari, Kolpeneen palvelukeskus
 • Harri Paldanius, Lapin pelastuslaitos

Tuuli Miettunen, Saamelaiskäräjien asiantuntija

Varajäsenet

 • Antti Määttä, Rovaniemi
 • Virpi Piira, Ranua
 • Eija Lampela, Ylitornio
 • Henri Muotka, Muonio
 • Liisa Niiranen, Kemi
 • Annukka Marjala, Salla
 • Matias Yliriesto, Sodankylä
 • Jyri J. Taskila, LPSHP
 • Maria Tähtinen, LPSHP
 • Elisa Kusmin, LSHP
 • Jukka Mattila, LSHP
 • Helena Bomström, Kolpeneen palvelukeskus
 • Markus Aarto, Lapin pelastuslaitos

Väliaikaisen valmistelutoimielimen yhteystiedot ja laskutusosoite

Puheenjohtaja Jari Jokela:
jari.jokela@lshp.fi
p. 040 532 3998

1. varapuheenjohtaja Riitta Luosujärvi:
riitta.luosujarvi@lpshp.fi
p. 040 504 5725

2. varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Olli:
sirkka-liisa.olli@kittila.fi
p. 040 662 9916

Kirjaamo:
lapinhyvinvointialue@lapha.fi

Verkkolaskuosoite:       
Lapin hyvinvointialue
OVT: 003732213326
Operaattoritunnus: 003721291126
Y-tunnus: 3221332-6

Lapin aluevaalilautakunnan yhteystiedot

Kanslia:
c/o Kaisa Post
Lapin aluehallintovirasto
postiosoite: PL 8002, 96101 Rovaniemi
käyntiosoite: Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi

Puheenjohtaja Pekka Lehto
p. 040 750 9728, pekka.lehto53@gmail.com

Sihteeri Kaisa Post
p. 040 736 7902 tai 050 396 1136, kaisa.post@avi.fi