null Yhteinen asiamme kokosi 150 lasten, nuorten, perheiden ja mielenterveyspalveluiden lappilaista ammattilaista webinaariin

Yhteinen asiamme kokosi 150 lasten, nuorten, perheiden ja mielenterveyspalveluiden lappilaista ammattilaista webinaariin

Bannerikuva, jossa lukee Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen – yhteinen asiamme. Webinaari torstaina 27.10.2022 klo 12-16.

Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hanke järjesti 27.10.2022 "Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen – yhteinen asiamme" -webinaarin, jossa kerrottiin meneillään olevasta kehittämistyöstä. Webinaariin osallistui noin 150 henkilöä ympäri Lappia. Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden tukeminen kiinnostaa hyvin monialaisesti. Webinaarissa saimme kuulla Lapissa käytössä olevista menetelmistä ja ohjelmista, joita ovat esimerkiksi Voimaperheet, Lapset puheeksi ja IPC, joka on kehitetty nuorten masennuksen hoitoon. Lisäksi saimme kuulla Rovaniemen matalan kynnyksen Walk in Talk -palvelusta nuorille, jota on kehitetty yhteistyössä Rovaniemen seurankunnan, kaupunkien ja järjestöjen yhteistyössä.

Diaesityssivu, jonka otsikko on "Tarvekyselyssä ammattilaiset nostivat". Listassa lukee vaativat lasten ja nuorten riippuvuudet ja hoito, vaativat lasten ja nuorten mt-ongelmat, vaikeat käytöshäiriöt sekä nepsy-lapset, saamelaiskulttuuriin liittyvien erityispiirteiden huomioiminen, väkivallan uhriksi joutuneet (alleviivattu), seksuaalinen hyväksikäyttö, lasten, nuorten ja perheiden pitkittyneet ongelmatilanteet, vaikeat oikeudelliset kysymykset, vaativia kehitysvammahuollon palveluja tarvitsevat lapset ja nuoret, vaativa perhehoito ja sijaishuolto, vaikeat pitkittyneet eroriidat (alleviivattu).

Ammattilaisten esiin nostamia konsultaatiotarpeita. Kuva: Pohjoinen OT-keskus.

Kuulimme myös VASA-hankkeen suunnitelmista hyvinvoinnin monialaisesta konsultoinnista ja OT-keskuksen (osaamis- ja tukikeskuksen) konsultaatiomahdollisuuksista. Yhteisöllisestä kohtaamisesta saamelaisyhteisössä sekä taakkasiirtymästä kertoi psykososiaalisen tuen keskus Uvja. Uvja on perustettu Suomen valtion ja saamelaisten sovintoprosessin psykososiaalisen tuen tueksi. Uvja tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita, neuvoa, tukea ja kriisityötä äidinkielillä (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame ja suomi).

Diaesityssivu, jonka otsikko on "Yhteisöllinen toiminta ylisukupolvisuuden katkaisussa". Listassa lukee "normaalin" muuttaminen, luottamuksen kasvattaminen, toimijuuden vahvistaminen, resilienssin vahvistaminen, identiteetin, kielen ja kulttuurin vahvistaminen ja ylpeyden lisääminen, kuuntelu, tilan antaminen.

Yhteisöllisiä toimia, jotka katkaisevat ylisukupolvisia kollektiivisia traumoja. Kuva: Heidi Eriksen.

SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste, linkki avautuu uuteen välilehteen) kertoi heidän perhetyöstään. SANKS on Finnmarksykehusetin sámi klinihkkan alainen mielenterveys- ja päihdetyön palveluita tarjoava jaosto. SANKS:lla on kattava palveluvalikoima. He tekevät muun muassa laaja-alaista kulttuurin huomioivaa tutkimusta diagnostiikkaa ja hoitoa sekä muuta kehittämistä. Heidän yhtenä erityisyytenään on perheille suunnatut palvelut.

Sanapilvi, jossa suurin (eli yleisin) sana on kuuntelu, seuraavaksi suurimmat kuuntelemalla, kohtaamalla ja läsnäolo. Muut sanat ovat välittäminen, lämmöllä, olemalla läsnä, moniammatillisesti, rohkaisemalla, läsnäoleminen, hyväksyminen, ipc-menetelmä, kannustus, aito läsnäolo, välittämällä, kuulemalla ja rohkaisevalla katseella.

Tässä sanapilvessä näkyy, miten webinaariin osallistujat tukevat lasten ja nuorten mielenterveyttä.

 

Webinaarin materiaalit löytyvät täältä. (Linkki avautuu uuteen välilehteen. Diat ovat saatavilla kahden viikon ajan.)

 

Lisätietoja

Tiina Puotiniemi
Projektipäällikkö
tiina.puotiniemi@poske.fi
Avaa henkilökortti

Tuula Mäntymäki
Terveydenhuollon erityisasiantuntija
tuula.mantymaki@poske.fi
Avaa henkilökortti