null Koronapandemian vaikutukset saamenkielisiin palveluihin – missä vaiheessa selvitystyötä mennään?

Koronapandemian vaikutukset saamenkielisiin palveluihin – missä vaiheessa selvitystyötä mennään?

Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hankkeen selvitystyö on valmis ja tuloksia kirjataan parhaillaan julkaisuun, joka valmistuu vuoden 2022 lopussa. eKollega.fi:ssä julkistettava julkaisu on osa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarjaa. Julkaisun yhtenä osana käsitellään koronapandemian vaikutuksia saamenkielisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, mutta myös pandemian aiheuttamia yleisiä vaikutuksia saamelaiseen väestöön. 

Saamelaisväestöä koskevan selvitystyön on tehnyt VASA-hankkeen saamen kielen ja kulttuurinmukaisten palveluiden asiantuntija Pilvi Vuomajoki, joka myös raportoi tuloksista. Aineisto koostuu muun taustamateriaalin lisäksi hankkeen aikana tehdyistä avainhenkilöhaastatteluista. Haastattelukutsuja lähetettiin yhteensä 43 henkilölle, joista 19 osallistui haastatteluihin. Tietoa koronapandemian vaikutuksista saamelaiseen väestöön on kerätty myös Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 22.9.2022 pidetyssä työpajassa. Paikalle oli kutsuttu lisäksi Lapin hyvinvointialueen saamen kielen lautakunta ja Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto. 

Selvityksen aikana on tehty tiivistä yhteistyötä saamenkielisten sote-alan osaajien verkoston kanssa. Verkostoon kuuluvat Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken hankkeet Ikäystävällinen Lappi ja Tulevaisuuden sote-keskus sekä Lapin hyvinvointialueen saamen kielten ja kulttuurinmukaisten palveluiden parissa työskentelevät työntekijät ja Saamelaiskäräjät.

Tähän mennessä työn etenemisestä on raportoitu eKollega.fi:ssä ja työn tuloksia on esitelty Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen työkokouspäivillä 14.10. Esityksen saamenkielisiä palveluita koskevaan osiota pääset tarkastelemaan pdf.-muodossa tästä linkistä. Myöhemmin ilmestyvistä julkaisusta ja hankkeen loppuraportista pääsee lukemaan tarkemmin palveluiden nykytilasta ja koronapandemian vaikutuksista myös saamenkielisten palveluiden osalta.


Lisätietoja:

Pilvi Vuomajoki
Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden asiantuntija
Henkilökortti