null VASA-hanke kouluttamassa uusia linkkihenkilöitä hyvinvointilähetetoimintaan

VASA-hanke kouluttamassa uusia linkkihenkilöitä hyvinvointilähetetoimintaan

Hyvinvointilähete-toiminnalla pyritään vastaamaan ihmisten tarpeisiin, kun ei tarvita lääketieteellisen ongelman ratkaisua. Tarve voi syntyä esimerkiksi jonkin suuren elämänmuutoksen myötä, jolloin sosiaalisen verkoston tuki ei riitä. Linkkihenkilön rooli on kohdata hyvinvointilähetteen saanut henkilö tasavertaisessa ja läsnä olevassa vuorovaikutussuhteessa. Keskeistä on kuunnella ja tukea häntä liittymään hänelle tärkeään ja mielekkääseen toimintaan. Linkkihenkilötyössä lähestymistapana on toipumisorientaation mukainen ajattelu, jossa keskiössä ovat asiakkaan tarpeet, toivo, toimijuus, osallisuus ja voimaantuminen.

Lapin ammattikorkeakoulun järjestämä linkkihenkilökoulutus toteutuu etäkoulutuksena Zoom-etäyhteydellä. Koulutukseen osallistuu 12 koulutettavaa Posiolta, Kemijärveltä, Savukoskelta, Pelkosenniemeltä, Sodankylästä ja Rovaniemeltä. Kouluttajina toimivat dialogisen työskentelyn parissa pitkän uran tehneet asiantuntijat Annemari Savukoski (TtM, psykoterapeutti, Lapin Hyvinvointialue) ja Paula Yliniemi (lehtori, KM, psykoterapeutti, Lapin AMK). Koulutus on osa VASA – Vahva sote Lapin hyvinvointialueelle -hanketta, jonka osatoteuttajina ovat Itä-Lapin kuntayhtymä, Lapin hyvinvointialue, Lapin AMK, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Kemin ja Rovaniemen kaupungit sekä Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys.

Koulutus koostuu viidestä koulutuspäivästä ja koulutuspäivien välisistä oppimistehtävistä sekä jokaiseen koulutuspäivään sisältyvästä mentoroinnista. Koulutuspäivien teemoina ovat toipumisorientaatio, dialogisuus osana keskustelua, motivoiva haastattelu työnvälineenä, verkoston merkitys ihmiselle ja osallisuuden tukeminen, saamelainen kulttuuri sekä taiteen ja kulttuurin merkitys hyvinvoinnille.

Linkkihenkilöitä valmistuu marraskuussa vuoden 2022 aikana Sodankylän koulutuksesta. Koulutus järjestetään osana Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä ajassa – hanketta.

Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuu linkkihenkilöitä joulukuussa 2022. Koulutus järjestetään osana VASA – Vahva sote, Lapin hyvinvointialueen hanketta.

Seuraava koulutus on suunniteltu alkamaan etätoteutuksena keväällä 2023, VASA- hankkeen toimesta Lapin ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoa

Jari Martikainen
Suunnittelija, Lapin hyvinvointialue
jari-pekka.martikainen[at]lapha.fi