null Toipumisorientaatio mielenterveyspalveluissa -teos on julkaistu

Toipumisorientaatio mielenterveyspalveluissa -teos on julkaistu

Toipumisorientaatio mielenterveyspalveluissa -teos perustuu valtakunnallisessa Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hankkeessa 1.4.2018–30.4.2022 toteutettuun toimintaan ja on samalla hankkeen loppujulkaisu. 

Teoksen luvuissa tarkastellaan:

  • suomalaisen psykiatrian ja mielenterveystyön historiaa sekä kehitystä kohti toipumisorientaatiota
  • kokemusasiantuntijuuteen ja vertaistukeen perustuvia työmenetelmiä ja toimintatapoja
  • digitaalisia toimintamahdollisuuksia mielenterveyspalveluissa
  • monialaiseen yhteistyöhön perustuvia käytäntöjä sekä käsitteellistä jäsennystä kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten jaetusta asiantuntijuudesta ja sen merkityksestä mielenterveystyössä
  • sosiaalista kuntoutusta osana monialaista kuntoutusta
  • toipumisen arviointia yksilötasolla ja mielenterveyspalvelujen arviointia toipumisen tukemisen näkökulmasta
  • COVID-19-pandemian koettuja vaikutuksia yksilöiden hyvinvoinnissa ja elämäntilanteissa sekä mielenterveyspalveluissa
  • toipumisorientaation soveltamisen edellytyksiä, mahdollisuuksia ja haasteita sekä toipumisorientaation soveltamista ja sen mukaisten hyvien käytäntöjen juurruttamista koskevia suosituksia

Linkit