null Ammattilaisten mielipiteitä tarina-auttamisen palveluista: videot ovat oiva lisä työkalupakkiin

Ammattilaisten mielipiteitä tarina-auttamisen palveluista: videot ovat oiva lisä työkalupakkiin

Osana VASA 2 -hankkeen tarina-auttamisen pilottia Lapin alueen ammattilaisilta on kerätty mielipiteitä tarina-auttamisen palveluiden soveltuvuudesta matalan kynnyksen palveluksi nuorille ja lapsiperheille sekä tarina-auttamisen videoiden ammattilaiskäytöstä.

Kysely on edelleen auki, ja hankkeessa toivotaan uusia ammattilaisvastauksia kaikilta tarina-auttamisen palveluihin tutustuneilta ammattilaisilta. Kyselyyn pääset tästä linkistä: tarina-auttamisen ammattilaiskysely (linkki aukeaa uuteen välilehteen). Haluamme hankkeessa kuitenkin jakaa joitain jo saamiamme ammattilaismielipiteitä kannustaaksemme yhä useampia tutustumaan tarina-auttamiseen.

Ammattilaiset ovat tähän mennessä olleet vastauksissaan positiivisia tarina-auttamisen suhteen. 79 prosenttia kokee, että tarina-auttaminen sopii hyvin tai erinomaisesti matalan kynnyksen palveluksi nuorille, nuorille aikuisille ja lapsiperheiden vanhemmille. Samoin 79 prosenttia koki tarina-auttamisen videoiden soveltuvan hyödynnettäväksi omassa työssään. Osa ammattilaisista on maininnut vastauksissaan tehtäväkentän, jolla he työskentelevät. Tarina-auttaminen koetaan erityisen toimivaksi terveyssosiaalityössä, kuraattoripalveluissa ja perheohjauksessa.

Ammattilaiset kertovat vastauksissaan, että sote-alan tehtävissä tarvitaan erilaisia ja monipuolisia työvälineitä, minkä vuoksi tarina-auttamisen videot ovat hyvä lisä työkalupakkiin. Videoita kiitellään informaation tarjoamisesta tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa, minkä vuoksi niistä on helppo saada perusinfoa aiheesta kuin aiheesta. Videot myös tuovat esiin erilaisia näkökulmia ja avaavat nuorten kannalta tärkeitä aiheita, mikä sai kiitosta erityisesti lasten ja nuorten kanssa toimivilta ammattilaisilta. Positiivisena pidetään myös sitä, että videoista hyötyvät ammattilaisten lisäksi yhtä lailla nuoret ja heidän vanhempansa. Osa ammattilaisista huomautti, että uuden työkalun käyttöön tulee opetella ja sen olemassaolo muistaa arjen käänteissä.

”Monipuoliset teemat. Videoita voi hyödyntää eri tavoin. Antavat lisätietoa sekä itselle ammattilaisena että asiakkaalle eri aiheista.” -Ammattilaisen palaute palvelusta

Mistä on kyse?

Tarina-auttamisen videot ovat matalan kynnyksen tukimuoto nuorille, nuorille aikuisille ja lapsiperheiden vanhemmille. Videotarinat tulevat vastaan digiarjessa, jolloin avunhakijan ei tarvitse erikseen hakeutua avun äärelle. Videot tarjoavat tietoa, tukea, konkreettisia keinoja arkeen sekä vertaistukea erilaisten huolta tuottavien teemojen äärellä. Videoiden tavoitteena tukea avun piirin ohjautumista ja kykyä ottaa apua vastaan. Lue lisää tarina-auttamisen videokirjaston sivulta.

Lisätietoa

Miia Välimaa
Erityisasiantuntija, opiskeluhuollon palvelut
miia.valimaa[at]poske.fi