null Töihin unelmien lastensuojeluun – Kuinka kosiskella opiskelijat lastensuojelun asiantuntijoiksi

Töihin unelmien lastensuojeluun – Kuinka kosiskella opiskelijat lastensuojelun asiantuntijoiksi

 

Ajankohtainen kysymys on, miten sosiaalityöntekijöille ja sosiaalityön opiskelijoille luotaisiin kuva, mikä motivoisi heitä hakeutumaan ja työskentelemään lastensuojelun eri tehtävissä Lapissa. Lastensuojelun ”kasvojen kirkastamista” on tärkeää pohtia myös asiakkaiden ja yhteistyötahojen näkökulmasta sekä käydä keskustelua, mitä ja miten puhumme lastensuojelusta, jotta se tukee ja rakentaa yhteistyötä, antaa tietoa, estää päällekkäistä työtä ja edistää monialaisuutta. Tässä uutisessa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen käytännönjakson opiskelijat pohtivat, millainen olisi lastensuojelu, jonne he haluaisivat työllistyä ja millaiseen työpaikkailmoitukseen he tarttuisivat.

 

Opiskelijoiden kertomana

Kerromme, millainen lastensuojelun työpaikkailmoitus herättäisi meidän mielenkiintomme ja miltä näyttäisi meidän unelmiemme työpaikka. Nostamme esiin meille merkityksellisiä asioita työpaikkaan liittyen ja pohdimme millainen olisi se oikea työpaikka, mikä voisi saada kaikista sitoutumiskammoisimmankin työntekijän vakiintumaan Lappiin, myös poromiehen puuttuessa.

Miten Lappi voi kilpailla muiden alueiden kanssa työpaikkojen perässä muuttavista tai alueelle jäävistä opiskelijoista? Pohdimme, mikä saa sosiaalityöntekijän hakeutumaan pohjoisen erämaihin työpaikkojen perässä. Varsinkin etelänlämpöihin ja palveluiden runsauteen tottuneen työpaikkahakijan näkökulmasta pieni sokerikuorrute ei tee työpaikkailmoitukselle pahaa. Kerromme, mikä lastensuojelussa houkuttelee, mitä toivoisimme tulevaisuuden työpaikoiltamme sekä mikä saa työnhakijan lähtemään salamarakkauden lailla työpaikan perässä Lapin luonnon helmaan.

Lastensuojelussa aloittaessamme opiskelijoina ja vastavalmistuneina haluamme tietää, että perehdytystä ja tukea on tarjolla tulevissa työpaikoissamme. Olemmehan me vasta sosiaalityöntekijän nuppuja ja tarvitsemme perehdytystä puhjetaksemme kukkaan. Kokenutta työntekijää haettaessa on hyvä olla esillä työn vaateet, mutta on hyvä huomioida, että korkeat lähtövaatimukset saattavat säikyttää vastavalmistuneen työntekijän noviisiystävällisempien ilmoitusten äärelle.

Arvostamme hyvää johtajuutta ja työilmapiiriä, joka nostaa esiin työntekijöiden potentiaalin ja mahdollistaa kasvun ammattitaitoisiksi sosiaalityöntekijöiksi sekä huolehtii työntekijöiden jaksamisesta. Työilmapiiriin vaikuttaa sosiaalityöntekijöiden arvostus omaa työtään kohtaan ja tapa, jolla he puhuvat lastensuojelusta ammattina. Lastensuojelu on merkityksellistä työtä, missä saa työskennellä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja olla heidän tukenaan. Työn merkityksellisyyden ja arvokkuuden esiintuominen vaikuttaa siihen, miten lastensuojelu työnä näyttäytyy ja millaisena se koetaan. Tiimin sisällä toivomme innostavaa ja kannustavaa yhteishenkeä - Eihän kukaan halua työskennellä paikassa, jossa ilmapiirin happamuus muuttaa kahvihuoneen maidonkin jugurtiksi.

Arvostamme kokeneiden työntekijöiden osaamista ja mahdollisuutta oppia heiltä, vaikka työparityön tai mentoroinnin muodossa. Esimerkiksi tiimin esittely työpaikkailmoituksessa voisi herättää mielenkiintoa ja antaa kuvaa tiimiin kertyneestä osaamisesta. Mahdollisuus edetä uralla ja kehittää osaamistaan vahvistavat työhön sitoutumista. Se, että työantaja mahdollistaa oman erityisosaamisen hyödyntämisen luo tunteen työntekijän arvostamisesta.

Opiskelijoiden näkökulmasta myös käytännönjaksoilla, juniori-työskentelyn mahdollisuudella ja palkallisilla graduvapailla on iso merkitys rekrytoinnissa. Opiskelijoihin panostaminen saa heidät kiinnostumaan esimerkiksi sijaisuuksista ja jäämään työpaikkaan. Opiskelijoiden kosiskelu olisi hyvä aloittaa jo opiskeluvaiheessa vaikkapa järjestämällä yliopistolla rekrytointitilaisuuksia, joissa lastensuojelun työntekijät kertovat lastensuojelusta.

Lapin erityisyys ja mahdollisuudet maantieteellisenä alueena olisi hyvä tuoda jollakin tapaa esille, mikä on tärkeää varsinkin ulkopaikkakuntalaisten näkökulmasta. Työpaikan lisäksi Lapin brändäys on oleellista, jos työvoimaa halutaan rekrytoida muualtakin. Lapissa on taikaa, mutta tarvitsemme myös realistista tietoa siitä, millaista on elämä kyseisessä kunnassa tai kaupungissa. Ilmoituksessa olisi hyvä selvitä kieleen ja autonkäyttöön liittyvät vaatimukset, palkkaa unohtamatta. Työpaikkailmoituksesta voisi käydä ilmi, miten Lapissa digisosiaalityö on jo pitkälle kehittynyttä ja edelläkäyvää. Työntekijöitä voi pohjoiseen houkutella tieto mahdollisuudesta etätyöhön ja työvälineiden ajantasaisuus. Lapin matkailu kiinnostaa, mutta aikamatkailu ei niinkään.

”Meillä saat toimia itsenäisenä villin lännen sankarina. Kahvihuoneessa on tarjolla kasa suklaata ja kohonnut kolesteroli.” tai ehkä ei sittenkään… vaan nostetaan esille Lapin erityisyys, asiantuntijuus, osaaminen ja monialaisuus sekä pienten kuntien hyvät mahdollisuudet yhteistyön tekemiseen. Monialainen ja hyvin toimiva yhteistyö sekä monipuoliset työtehtävät voivat olla etenkin pienten kuntien valttikortti ja osa Lapin ihanuutta. Hyvä ilmoitus saa meidät sanomaan ”tahdon”.

Sofia Hiukka ja Jemina Koivumäki

 

Vappu Vierelä, kehittäjäsosiaalityöntekijä

Pohjoinen lastensuojelu 20-22, Lapin osahanke