null Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä -videoitu luentosarja

Systeeminen ja suhdeperusteinen työote asiakastyössä -videoitu luentosarja

MoniSoTe -hanke ja Pohjois-Pohjanmaan POPsote -hanke tuottivat  "Systeeminen ja perustainen työote asiakastyössä" -luentosarjan (2021), joka videoitiin soten ja sen yhdyspinnoilla toimivien ammattilaisten käyttöön. Sen tarkoituksena on tutustuttaa ammattilaisia systeemisen työotteen periaatteisiin ja tukea systeemisen työtavan käyttöönottoa.

Luentosarja on läpileikkaus systeemisen työtavan tiimikoulutuksesta. Se soveltuu esimerkiksi työryhmien kehittämispäiviin ja työpajoihin yhdessä katseltavaksi tai ammattilaisen itseopiskeluun. Luennot sisältävät mahdollisuuden reflektoida systeemisen työtavan keskeisiä aiheita työryhmän kesken. Luentosarja koostuu kuudesta erillisestä jaksosta ja se suositellaan katsomaan kokonaisuutena, lineaarisessa järjestyksessä.

Kouluttajina toimivat systeemisen työtavan kouluttaja, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Maija Hiltula (Poske) sekä vaativan erityistason perheterapeutti Helena Niskanen (POPsote).

Videosarja löytyy Posken koulutusmateriaaleista YouTuben soittolistana. Jatka tästä koulutusmateriaalit-sivulle.

Lisätietoja: Maija Hiltula, maija.hiltula@poske.fi

Linkit