null Seksuaalikasvatusta, helppo ajanvaraus, nuoret mukaan kehittämään - kuuden pilottikunnan nuorten ehkäisypalveluiden kehitystarpeet on tunnistettu nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilussa

Seksuaalikasvatusta, helppo ajanvaraus, nuoret mukaan kehittämään - kuuden pilottikunnan nuorten ehkäisypalveluiden kehitystarpeet on tunnistettu nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilussa

Maksuttoman ehkäisyn kokeilussa on mukana kuusi pilottikuntaa: Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Ranua, Sodankylä ja Tornio. Pilottikunnat nimesivät kunnistaan yhteyshenkilöt, joista muodostettiin alueellinen kehittäjäverkosto. Verkoston tavoitteena on hankkeen tukemana kehittää ja yhtenäistää alle 25-vuotiaiden nuorten ehkäisypalveluita valtakunnallisen kokeilun tavoitteiden mukaisesti. Syksyllä palveluiden käyttäjät eli nuoret osallistuvat ehkäisypalveluiden kehittämiseen.

Kondomi, ehkäisypillereitä, kierukka ja muita ehkäisyvälineitä kirkkaissa väreissä aseteltuna värikkäälle taustalle.

Kehittäjäverkoston työpajassa verrattiin pilottikuntien ehkäisypalveluiden nykytilaa maksuttoman ehkäisyn kokeilun tavoitteisiin. Tätä kautta tunnistettiin ehkäisypalveluiden kehittämisen tarpeet ja ammattilaisten osaamisen vahvistamisen osa-alueet.  Nuorten ehkäisypalveluiden kehitystarpeiksi nimettiin muun muassa nuorten osallistaminen ehkäisypalveluiden kehittämiseen, digitaalisten palvelujen kehittäminen, some-kanavat huomioiva yhtenäinen viestintä, helppo ja monikanavainen ajanvaraus, kielivähemmistöjen huomioiminen, yhtenäinen kirjaaminen ja tilastointi sekä yhdenmukainen ehkäisyohje. Ammattilaisten osaamiseen toivottiin vahvistusta muun muassa seksuaalikasvatukseen sekä ehkäisyvalmisteisiin liittyen. 

Kuntien yhteyshenkilöiden kehittäjäverkoston työn tukena toimii alueellinen, monialainen asiantuntijaverkosto, joka täydensi asiantuntemuksellaan ehkäisypalveluiden kehitystarpeita ja osaamisen vahvistamisen osa-alueita. Näitä olivat muun muassa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten huomioiminen nuorten osallistamisessa, korkeakouluissa tuotetun materiaalin hyödyntäminen, matalan kynnyksen vastaanotot sekä sähköisen materiaalipankin tuottaminen ammattilaisille.  

Lisätietoja:

Mervi Pirkola

Terveyden edistämisen erityisasiantuntija

Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa

mervi.pirkola@poske.fi