null Saamentutkimus murroksessa - uusi julkaisu dekolonisaation näkökulmasta

Saamentutkimus murroksessa - uusi julkaisu dekolonisaation näkökulmasta

Sámi Research in Transition
Knowledge, Politics and Social Change
Edited by Laura Junka-Aikio, Jukka Nyyssönen and Veli-Pekka Lehtola. Routledge 2021.

Tässä uudessa, yhteispohjoismaisessa julkaisussa, saamen tutkimuksen ytimessä pitkään työskennelleet tutkijat, valottavat näkemyksiään keskeisistä haasteista, joita eri tieteenaloilla ilmenee pyrittäessä toteuttamaan dekolonisoivia toimia käytännössä; ts. luomaan tilaa saamelaisten äänelle, tiedolle ja lähestymistavoille. Teos avaa kiinnostavia kysymyksenasetteluja saamelaisia koskevaan tiedontuotantoon liittyvistä eettisistä ja poliittisista ulottuvuuksista sekä saamen tutkimuksen liittymispinnoista laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiiin.

Lataa flyer julkaisun tilaamiseksi (pdf)

Lisätietoja
Lydia Heikkilä
ma. Plánejeaddji/ Suunnittelija 70 %
Puh. 040 592 55 31
lydia.heikkila@samediggi.fi