null Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opiskelijahaku Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalalle 29.8.-26.9.2023

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opiskelijahaku Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalalle 29.8.-26.9.2023

Hae erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen 26.9.2023 klo 15.00 mennessä - erikoisalana Rakenteellinen sosiaalityö!

Pohditko työssäsi miten erilaiset rakenteet vaikuttavat ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin?
Haluatko oppia lisää esimerkiksi tieto- ja julkisuustyöstä, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta? Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksessa tarkastelun painopiste on sosiaalisten ongelmien rakenteellisissa syissä ja niihin vaikuttamisessa erilaisissa ja muuttuvissa palvelurakenteissa.

Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutus on suunnattu osaamisensa syventämisestä ja rakenteellisesta sosiaalityöstä kiinnostuneille sosiaalityöntekijöille, jotka työskentelevät erilaisissa palvelujärjestelmän asiakas- tai asiantuntijatyön tehtävissä sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä. Koulutuksessa yhdistyy käytäntö- ja tutkimustieto.

Koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutuksen tuottamia tietoja ja taitoja hyödynnetään omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op), jonka voi nivoa oman työn ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutus toteutetaan vuosina 2024–2026. Kokonaisuus sisältää 20 kontaktiopetuspäivää Jyväskylässä tai verkkovälitteisesti toteutettuna, muuta verkkotyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä sekä vertaisohjausta ja -oppimista.

Haettavana olevan Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalan valtakunnalliseen koulutusryhmään valitaan 30 opiskelijaa Jyväskylän yliopistoon, joka vastaa koulutuksen toteuttamisesta. 

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus on osallistujalle maksuton vuonna 2019 voimaan tulleiden valtion koulutuskorvauksia koskevien säännösten perusteella.

Sosiaalityön muut erikoisalat ovat:

  • Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus
  • Hyvinvointipalvelut
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö (Opintosuuntina Lastensuojelun sekä Lapsiperhe- ja nuorisososiaalityön opintosuunnat)

Rakenteellisen sosiaalityön opiskelijahaku avautuu 29.8.2023 Opintopolussa. Haku päättyy 26.9. klo 15.00. Valmistauduthan hankkimaan ajoissa hakuun tarvittavat liitteet!

Ensimmäinen kontaktiopetusjakso järjestetään to-pe 1.–2.2.2024 Jyväskylässä.

Lisätietoa rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen tavoitteista ja sisällöistä, valintakriteereistä ja haun toteutuksesta on saatavilla Sosnetin verkkosivuilla (linkki aukeaa uuteen välilehteen)
Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen esite nähtävillä tästä linkistä: esite (linkki aukeaa uuteen välilehteen)
Opetussuunnitelma nähtävillä tästä linkistä: opetussuunnitelma (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Lisätietoja
 
Sanna Lähteinen
Koulutuspäällikkö
+358 (0)40 849 3033
Sanna.Lahteinen@ulapland.fi