null Valokeilassa Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeen uudet julkaisut

Valokeilassa Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeen uudet julkaisut

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hanke lähestyy loppuseminaariaan. Hankkeen tuloksena on syntynyt kokoelma rakenteellista sosiaalityötä eri näkökulmista tarkastelevia julkaisuja, jotka on julkaistu osana Posken julkaisusarjaa.

Julkaisujen kansikuvat  

ESR-rahoitteinen Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hanke on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken koordinoima, jossa osatoteuttajina ovat olleet Tornion kaupunki ja Lapin yliopisto. Hankkeen selvitykset on toteutettu Posken ja Lapin yliopiston sekä Rovaniemen Neuvokkaan ja Tornion kaupungin yhteistyönä.

Huhtikuussa 2022 hankkessa on julkaistu ”Ensin ei ylpeyteni antanut lähteä” Selvitys rovaniemeläisten ruoka-avunsaajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista sekä palvelujärjestelmän katvealueista (Posken julkaisusarja 47), jossa kirjoittajat Eve Orhanli, Marika Ahola ja Anni Partanen kartoittavat ruokajakelussa käyvien ihmisten arkea, elämäntilanteita ja tuen tarpeita. Sen lisäksi selvityksessä tuotetaan tietoa palvelujärjestelmän katvealueista ja yhteiskunnallisissa rakenteissa muotoutuvista väliinputoamisen paikoista. Julkaisussa nostetaan esiin myös yleisimpiä hyvinvoinnin riskitekijöitä, joiden pohjalta on mahdollista tunnistaa kehittämisen tarpeita palvelujärjestelmätasolla.

Nyt elokuussa 2022 hankkessa on julkaistu kolme uutta selvitystä. Niistä ensimmäinen on Rakenteellisen sosiaalityön tietokäytännöt ja kehittämisen paikat Lapissa (Posken julkaisusarja 49). Siinä kirjoittajat Anni Partanen, Jaana Leinonen ja Jari Lindh tarkastelevat rakenteellista sosiaalityötä tiedon, tietokäytäntöjen ja tiedolla johtamisen näkökulmista. Kirjoittajat kysyvät, millaisia sosiaalityön tietokäytäntöjä toteutetaan sosiaalisessa raportoinnissa sekä millaisia haasteita rakenteellisen sosiaalityön tietokäytäntöihin ja tiedolla johtamiseen liittyy. Tulosten ja johtopäätösten perusteella Partanen, Leinonen ja Lindh nostavat esiin seitsemän kehittämisen paikkaa rakenteellisen sosiaalityön tietokäytäntöjen ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi tulevalla Lapin hyvinvointialueella.

Marikan Aholan kirjoittama julkaisu Lainaa mun kenkiä - Tiivistelmä selvityksestä rovaniemeläisten ruoka-avunsaajien hyvinvoinnista, tuen tarpeista sekä palvelujärjestelmän katvealueista (Posken julkaisusarja 50) kiteyttää ruoka-avunsaajia koskevan selvityksen tuloksia sekä antaa äänen ruoka-avunsaajille nostamalla esiin kehittäjäasukkaiden kysely- ja haastatteluvastauksia. Vastauksissa muun muuassa lähetetään terveisiä päättäjille, kerrotaan arjen haasteista ja syistä hakeutua ruoka-avun piiriin, annetaan ruusuja ja risuja sote-palveluista sekä avataan elämän nykytilanteen taustoja. Johtopäätöksissä nousevat esiin erityisesti monitoimijaiset yhteistyörakenteet, joiden avulla avun ja tuen tarvitsijat voitaisiin ohjata ajoissa tarvitsemiensa palveluiden pariin. Kehittäjäasukkaiden vastauksissa kaivataankin yhden luukun periaatetta palveluihin ja toimintoihin niin, ettei avun tarvitsijan tarvitsisi olla itse niiden asiantuntija tai tietää tarkalleen, mitä tarvitsee, mutta voisi silti luottaa saavansa tarvitsemansa avun.

Viimeisin julkaisuista on Jari Lindhin Suunnitelmallisen aikuissosiaalityön kehittämishaasteet Tornion työikäisten sosiaalipalveluissa (Posken julkaisusarja 51), jossa Lindh tarkastelee suunnitelmallisen aikuissosiaalityön toteutumista ja kehittämistarpeita Tornion työikäisten palveluissa. Selvitys pohjautuu hankkeessa kerättyihin haastattelu- ja dokumenttiaineistoihin, ja Lindh on tietoisesti keskittynyt tutkimustyössään niihin kriittisiin tekijöihin, joissa on koettu olevan puutteita ja katvealueita sosiaalihuoltolain mukaisen suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen asiakasprosessin toteutumisessa. Lindh tunnistaakin selvityksessään kehittämistarpeita suunnitelmallisen aikuissosiaalityön prosessin jokaisessa ulottuvuudessa palvelutarpeen arvioinnista asiakasprosessin päättämiseen ja arviointiin sekä tarjoaa kehittämisehdotuksia, joilla tarpeisiin voitaisiin vastata.

Rakenteellinen sosiaalityö Lapissa -hankkeen loppuseminaari järjestetään 14.9. klo 12.0016.00 Lapin yliopiston Fellman-salissa. Ilmoittautuminen tapahtumaan on auki 9.9. asti. Lue tapahtuman ohjelma ja ilmoittaudu osallistujaksi tästä linkistä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lisätietoja
projektipäällikkö, sosiaalihuollon erityisasiantuntija Anni Partanen
anni.partanen[at]poske.fi
Avaa henkilökortti