null RAI-arviointi keskeisenä tiedonlähteenä ikäihmisten palveluiden suunnittelussa

RAI-arviointi keskeisenä tiedonlähteenä ikäihmisten palveluiden suunnittelussa

Vanhuspalvelulaki edellyttää RAI-arviointivälineen käyttöä iäkkään henkilön palveluntarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa 1.4.2023 alkaen.

RAI eli Resident assessment instrument on työkalu, jolla yhdenmukaisesti arvioidaan iäkkäiden henkilöiden toimintakyky laaja-alaisesti. Kysymysten tulosten pohjalta tunnistetaan haasteet ja voimavarat ja laaditaan tavoitteellinen ja yksilöllinen hoitosuunnitelma.

RAI-arviointilomakkeen täyttämisen ja sitä kautta luotettavan tiedon saannin edellytyksenä on henkilöstön perusteellinen koulutus ja osaamisen vahvistus – kaikkien tulee ymmärtää, mihin kysymyksillä halutaan vastaus ja ennen kaikkea osata hyödyntää saatua tietoa hoitosuunnitelmien laatimisessa. RAI-arviointilomakkeen täyttö ei siis sellaisenaan vielä täytä vanhuspalvelulain vaatimuksia, vaan arvioinnin tietoja on myös osattava hyödyntää iäkkään henkilön tarkoituksenmukaisen hoidon ja huolenpidon suunnittelussa – jokaisen tulee tietää, miten toimia asiakkaan kanssa hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan tukevalla ja edistävällä tavalla.

RAI-tiedon hyödyntäminen hoidon suunnittelussa –koulutuskokonaisuuden sisältö

Kuva: RAI-tiedon hyödyntäminen hoidon suunnittelussa -koulutuskokonaisuuden sisältö

Syksyn 2022 ja kevään 2023 RAI-koulutuskokonaisuudella pyritään vastaamaan kotihoidon ja asumispalveluiden henkilöstön osaamisen vahvistamiseen juuri tiedon ymmärtämisen ja hyödyntämisen osalta, moniammatillisesti. Koulutuksessa tavoitteena on oppia RAI-tiedon pohjalta laatimaan kuntoutumista ja osallistumista edistävä, tavoitteellinen hoito- ja palvelusuunnitelma korostaen kuntoutumista edistäviä toimintamalleja sekä painotusta ennaltaehkäiseviin toimintoihin. Lisäksi koulutuksessa esitetään valmis moniammatillisen tiimin toimintamalli, jonka pohjalta viimeinen koulutuskokonaisuus toteutetaan.

Verkostotyöskentelyä hyödyntäen vahvistetaan koulutuksista saatua tietoa ja jalkautumista
RAI-kouluttajista ja RAI-vastaavista koostuva RAI-osaamisen verkosto kokoontuu ensimmäisen kerran tälle vuodelle 31.1. klo 13.0014:30. Verkoston tavoitteena on esimerkiksi selkiyttää vastaavien ja kouluttajien työkuvaa (muun muassa RAI-arviointien laadun ja luotettavuuden seuranta), vahvistaa perehdyttämisosaamista ja laatia yhtenäinen koulutussuunnitelma.

Lapin RAI-koordinaatioverkosto kokoontuu tuttuun tapaan kerran kuussa: Kuntien RAI-koordinaattoreista ja RAI-vastaavista koostuva verkosto huolehtii RAI:n jatkuvan käytön vahvistamisesta alueella ja tukee RAI-käytön yhtenäistämistä alueellisesti
Seuraava Lapin RAI-koordinaatioverkosto tapaa 9.2. klo 1315.

Lisätietoa RAI-järjestelmän käytöstä voit lukea THL:n verkkosivuilta tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Nousiko kysyttävää RAI-arvioinneista tai RAI-käytön edistämisestä Lapin hyvinvointialueella?
Olethan rohkeasti yhteydessä:

Ringa Härkönen
Ikäihmisten palveluiden suunnittelija
040 596 4118
ringa.harkonen[at]poske.fi