null Pohjois-Pohjanmaan kehittäjäasiakasverkosto kokoontui 22.11.2022

Pohjois-Pohjanmaan kehittäjäasiakasverkosto kokoontui 22.11.2022

Pohjois-Pohjanmaan kehittäjäasiakasverkoston kokoontui vuoden toiseksi viimeiseen tapaamiseen 22.11.2022.

Kehittäjäasiakkaita paikalla oli 4 henkilöä. Lisäksi paikalla työntekijät POP-Digi-hoitotakuu -hankkeesta ja Pohteen innovaatio ja yhteiskehittämistoiminnasta sekä Posken työntekijöitä. 

Kuulumiskierroksella kuultiin kehittäjäasiakkaiden kehittämistehtävistä, joissa ovat olleet mukana. Kehittämistehtäviä on ollut useampia, välillä ruuhkaisestikin. Kehittäjäasiakkaista useampi on ollut hyvinvoinnin edistämisen palvelukonseptin kehittämisessä (POP-Digi-hoitotakuu -hanke) mukana. Hankkeeseen on tulossa muutoksia, sillä useampi työntekijä hankkeesta ei voi jatkaa hankkeessa vuoden vaihteen jälkeen. Kehittäjäasiakkaiden ja kokemustoimijoiden työ hankkeessa jatkuu. 

Pohteen projektisuunnittelija kertoi Innovaatio- ja yhteiskehittämisen toiminnasta, jossa tehdään yhteiskehittämismallin suunnittelua hyvinvointialueelle. Tähän toivotaan asukkaan näkökulmaa mukaan: kehitteillä on sähköinen yhteiskehittämisen alusta, johon asukkaat voivat tuoda kehittämisideoitaan. Alustan suunnitteluun toivotaan kehittäjäasiakkaita mukaan asukasnäkökulman saamiseksi. Todennäköisesti työskentely jatkuu ensi vuoden tammi-helmikuussa työpajatyöskentelynä (1 kerran, noin 2-3 tunnin mittainen työpaja.) Kaikki tapaamisessa mukana olleet kehittäjäasiakkaat ilmaisivat, että ovat kiinnostuneita osallistumaan, ja sovitun mukaisesti heidän yhteystietonsa toimitetaan työntekijälle, joka laittaa kutsua lähempänä ajankohtaa.

Tapaamisessa käytiin keskustelua kehittäjäasiakaskuvauksesta, joka on tehty Pohdetta varten. Taustalla on Kokemustoimijuus- ja kehittäjäasiakasmallien vieminen Pohteen päätöksen tekoon, näistä kuullaan lisää mahdollisesti joulukuun aikana.  Kehittäjäasiakkaat pitävät hyvänä sitä, että kokemustoimijuuden merkitys on tunnistettu, toiminta yhtenäistyy ja toimintaa ollaan viemässä rakenteisiin. Myös palkkioiden yhtenäistäminen on tervetullutta, sillä käytännöt ovat olleet hyvin värikkäät. 

Seuraava kehittäjäasiakastapaaminen 13.12.2022 on Oulussa, jolloin vuoden viimeistä verkoston kokousta vietetään pikkujoulujen merkeissä.  

Lisätietoja Maija Hiltula, etunimi.sukunimi@poske.fi