null Yli 100 sosiaalihuollon ammattilaista osallistuu syyskauden aikana palvelutarpeen arvioinnin valmennuksiin

Yli 100 sosiaalihuollon ammattilaista osallistuu syyskauden aikana palvelutarpeen arvioinnin valmennuksiin

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa toteutetaan palvelutarpeen arvioinnin valmennus-kokonaisuus kaikilla Lapin hyvinvointialueen palvelualueilla perheiden ja työikäisten palveluissa. Valmennus on tarkoitettu sosiaalihuollon ammattilaisille, jotka tekevät sosiaalihuoltolain mukaista palvelutarpeen arviointia perhesosiaalityössä, lastensuojelussa tai aikuissosiaalityössä. Vastaavanlainen valmennus järjestetään myös vammaispalvelun ammattilaisille osana VASA2-hanketta. 

Valmennuksen tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys palvelutarpeen arvioinnin toteuttamisesta sekä mallintaa Lapin alueella toteutettavaa palvelutarpeen arviointia. Valmennus koostuu alueittain järjestettävistä työpaja-sarjasta.

Valmennusta on suunniteltu yhdessä Lapin hyvinvointialueen perheiden ja työikäisten palveluiden esihenkilöiden kanssa. Yhteensä lähes 120 sosiaalihuollon ammattilaista ja esihenkilöä on ilmoittautunut valmennuksiin. Työpajoissa saadun palautteen perusteella valmennukset ovat olleet odotettuja ja tarpeellisia koko hyvinvointialueella.

Lokakuun puoleen väliin mennessä on käyty lävitse palvelutarpeen arvioinnin perusteet sekä erityistä tukea tarvitsevan henkilön määrittely ja omatyöntekijyys. Marraskuussa lähdetään kohti konkretiaa ja yhtenäisiä käytäntöjä.

 

Lisätietoja valmennuksesta antavat: 

Lisätietoja

Anni Partanen
projektipäällikkö, sosiaalipalvelut
anni.partanen[at]poske.fi

Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
maija.hiltula[at]poske.fi