null Elisa Raattama valmistelee Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöönottoa Lapin hyvinvointialueelle

Elisa Raattama valmistelee Päivystysapu 116117 -palvelun käyttöönottoa Lapin hyvinvointialueelle

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke tukee Lapin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan kehittämistä. Osana kehittämistoimintaa on käynnistetty vuoden 2023 alussa terveydenhuollon päivystystoimintojen neuvonta- ja ohjauspalvelun käyttöönoton suunnittelu ja valmistelutyöt. Tavoitteena on ottaa käyttöön Lapin hyvinvointialueella valtakunnallinen Päivystysapu 116117 -neuvontapalvelu osaksi alueellista palvelujärjestelmän ja palveluohjauksen kokonaisuutta sekä asiakas- ja potilaslähtöisten hoito- ja palveluprosessien kehittämistä.

Päivystysapu 116117 -neuvontapalvelun käyttöönoton projektipäällikkönä on maalis-huhtikuun vaihteessa 2023 aloittanut Elisa Raattama. Projekti on alkanut esiselvityksen täydentämisellä ja käyttöönottosuunnitelman teolla. Tarkoituksena on löytää Päivystysapu 116117 -palvelun toteutukselle ratkaisuvaihtoehdoista toimintamalli, joka soveltuu parhaiten Lapin hyvinvointialueen päivystystoimintojen kokonaisuuteen. Tavoitteena on, että palvelu on alkuvuoden 2024 aikana käytössä.

Elisa Raattama istuu maassa ja hymyilee. Taustalla talvinen iltapäiväaurinko ja hallanhuurtama suo.

Päivystysapu 116117 on hyvinvointialueiden järjestämä neuvontapalvelu, joka neuvoo äkillisissä terveysongelmissa. Palvelun kansallista kehittämistä koordinoi julkisomisteinen DigiFinland Oy.

”Odotan, että tällä projektilla saadaan hyvä, asiakaslähtöinen, selkeä ja helposti löydettävä palvelu Lappiin”, rovaniemeläinen Raattama kertoo. Hänellä onkin asiantuntemusta päivystyksestä jo pitkältä ajalta: taustalla on 12 vuoden kokemus hoitotyöstä lähi- ja sairaanhoitajana.

”Työskentelin pitkään päivystyksen sairaanhoitajana Lapin keskussairaalalla ja sitten kaksi vuotta laatu- ja potilasturvallisuussuunnittelijana Lapin sairaanhoitopiirillä ja hyvinvointialueella. Oma historia päivystyksessä, kiinnostus päivystystyöhön ja sen kehittämiseen sai hakemaan tätä tehtävää.”

Tekemistä projektissa riittää. Päivystysapu 116117 toiminta on käynnistynyt loppuvuodesta 2017 STM:n kehityshankkeena ja palvelu on nykyään käytössä lähes koko Manner-Suomessa Lappia lukuun ottamatta. Lisäksi palvelunumero on yleiseurooppalainen, ja se on käytössä esimerkiksi Norjassa, Saksassa ja Ranskassa. Suomessa Päivystysapu -palvelu on pääasiassa hyvinvointialueiden järjestämää, poikkeuksena Helsingin kaupunki. Palvelun järjestämismuotoja on monenlaisia.

”Lapissa on vaihtelevia käytäntöjä terveyskeskuksien yhteydenottoon, joten yhden numeron palvelu toimii hyvin asiakkaan näkökulmasta. Palvelu auttaa myös Lapin matkailijoita, sillä numero on kaikkialla Suomessa sama. Puhelu yhdistyy alueelliseen palvelupisteeseen”, Raattama muistuttaa.

Päivystysapuun ohjataan ottamaan yhteyttä, kun henkilö harkitsee päivystykseen lähtöä tai tarvitsee ohjausta kiireellisessä terveysongelmassa silloin, kun oma terveysasema on kiinni. Kiireettömissä asioissa yhteyttä otetaan omalle terveysasemalle. Soittaminen päivystysavun numeroon on maksutonta. Kiireellisillä terveysongelmilla tarkoitetaan mm. sellaista äkillistä sairastumista, vammaa, pitkäaikaissairauden vaikeutumista tai toimintakyvyn alenemista, jossa tilanteen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista. Henkeä uhkaavissa hätätilanteissa, kuten esimerkiksi kova rintakipu, halvausoireet tai tajuttomuus otetaan edelleen yhteys yleiseen hätänumeroon 112.

Elisa Raattama asuu Rovaniemellä puolisonsa ja päiväkoti-ikäisen lapsensa kanssa. Vapaa-aika kuluu retkeilemässä ja ulkoilemassa maastossa.

 

Lisätietoja

Elisa Raattama
projektipäällikkö, Päivystysapu 116117
elisa.raattama@lapha.fi