null Päihde- ja riippuvuustyön yhteistyön, osaamisen ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittäminen sote- ja järjestötoimijoiden välillä Lapin hyvinvointialueella

Päihde- ja riippuvuustyön yhteistyön, osaamisen ja asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittäminen sote- ja järjestötoimijoiden välillä Lapin hyvinvointialueella

Lapin hyvinvointialueen ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen Tulevaisuuden sote-keskus -hanke ja A-klinikkasäätiö kehittävät yhteistyössä päihde- ja riippuvuustyön osaamista ja asiakaslähtöisiä palvelupolkuja Lapin hyvinvointialueella. Kehittämistyö tukee järjestöjen yhteistyön vahvistamista hyvinvointialueen kanssa, jotta kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja järjestöjen mahdollistama toiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi huomioitaisiin mahdollisimman hyvin hyvinvointialueen palvelurakenteissa.

Kysely päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeista

Kehittämistyö käynnistyy maalis-huhtikuussa 2023 toteutettavalla kyselyllä sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöiden päihde- ja riippuvuustyön osaamisen ja yhteistyön kehittämistarpeista. Kyselytulokset välitetään palveluiden kehittämisen tueksi ja niiden pohjalta kehitämme osaamista ja yhteistyötä sote-palveluiden ja järjestöjen välillä.

Kokoamme järjestöjen ja sote-toimijoiden asiantuntemusta kehittämistyöryhmiin yhteistyön ja sujuvien palvelupolkujen kehittämiseksi

Yhteistyön kehittämiseksi kokoamme päihde- ja riippuvuusalan järjestöistä ja sote-alan toimijoista kehittämistyöryhmän, jossa tuotetaan palvelupolkuihin täydennykseksi tietoa hyvinvointialueella toimivista järjestöistä ja siitä, minkälaista apua niistä on saatavilla ja missä vaiheessa palvelupolkua asiakkaita voidaan niihin ohjata. Kehittämistyöryhmässä eri toimijoiden on mahdollisuus rakentaa konkreettista yhteistyötä ja verkostoitua. Yhteinen tavoitteemme on tuoda järjestöt luontevaksi osaksi päihteistä ja riippuvuuksista haittoja kokevien palvelupolkuja hyvinvointialueella.

Järjestämme yleisötapahtumia ja teemme kansalaiskyselyjä

Järjestämme Lapin hyvinvointialueen sote-palveluiden kanssa yhteistyössä syksyllä 2023 teemapäivän ja kansalaiskyselyn, jossa palveluiden käyttäjät voivat kertoa palvelukokemuksistaan, mahdollisista palveluvajeista ja kehittämisehdotuksista. Tietoa kerätään ja välitetään päihde- ja riippuvuuspalveluiden sekä järjestötyön kehittämisen tueksi. Teemapäivässä välitetään myös kansalaisille tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä järjestöissä tarjolla olevista apu- ja tukimuodoista.

Jaamme ammattilaisille tietoa tapahtumissa ja webinaareissa

Vahvistamme sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöiden päihde- ja riippuvuustyön osaamista ja yhteistyötä kyselytulosten pohjalta. Keväällä 2023 järjestämme kaksi Päihdeongelma ja lähisuhdeväkivalta -webinaaria  ja syksyllä Päihde- ja riippuvuusalan järjestöt tutuiksi -webinaarin, jossa välitämme tietoa alueella toimivista järjestöistä sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöille sujuvan palveluohjauksen ja palvelupolkujen kehittämiseksi.
 

Lisätietoja

Tiina Saarinen
kehittämispäällikkö
järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen
A-klinikkasäätiö
tiina.saarinen@a-klinikka.fi
p. 050 567 1173

Tiina Puotiniemi
projektipäällikkö
mielenterveys- ja päihdepalvelut
Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hanke
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus
tiina.puotiniemi@poske.fi
p. 040 620 7896
Avaa henkilökortti