Tapahtumat

Tästä löydät Posken ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä tapahtumia.

null Nuorten ohjatun omahoidon koulutus, ilmoittautuminen 10.3. mennessä

Nuorten ohjatun omahoidon koulutus, ilmoittautuminen 10.3. mennessä

Alkaa: 27.03.2023 klo 9.00

Päättyy: 27.03.2023 klo 10.30

Tämä koulutus on suunnattu yläasteella ja toisen asteen opinnoissa olevien koululaisten tai opiskelijoiden kanssa työskenteleville terveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille. Koulutus on maksuton.

Nuorten ohjattu omahoito on 12–18-vuotiaille nuorille suunnattu ensisijaisesti lievien masennus- ja ahdistusoireiden ja haastavien elämäntilanteiden käsittelyyn tarkoitettu matalan kynnyksen hoitomuoto. Ohjatussa omahoidossa nuori työskentelee työntekijän tuella Mielenterveystalo.fi-osoitteesta löytyviä omahoito-ohjelmia hyödyntäen. Nuorten ohjattu omahoito on keskimäärin 2–5 käyntikerran mittainen.

Nuorten ohjatun omahoidon koulutuksessa keskitytään ahdistuksen, masennuksen ja viiltelyn omahoito-ohjelmiin. Koulutuksen jälkeen työntekijä voi ottaa tarpeen mukaisesti muitakin omahoito-ohjelmia käyttöön niihin ensin tutustuttuaan. Nuorten ohjattu omahoito -koulutuksen suorittaminen antaa työntekijälle valmiudet toteuttaa ohjattua omahoitoa myös täysi-ikäisten kanssa työskennellessä.

Nuorten ohjatun omahoidon koulutus on verkkopohjainen ja työntekijä saa suorittaa sen oman aikataulunsa mukaisesti. Verkko-opintojen suorittaminen vie noin 4–8 tuntia. Teorian liittämistä käytäntöön tuetaan ryhmämuotoisella menetelmäohjauksella (2 x 1–2 tuntia).

Koulutus toteutetaan osana Lapin Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta yhteistyössä Terapiat etulinjaan -hankkeen kanssa.

Koulutus käynnistyy 27.3. klo 9–10.30 Teams-yhteydellä pidettävällä infotilaisuudella koulutuksen sisällöistä. Menetelmäohjaukset toteutetaan etäyhteydellä huhti- ja toukokuussa.

Koulutukseen ilmoittautuminen 10.3.2023 mennessä. Ilmoittautumiset sähköpostitse: elina.valkonen@poske.fi. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: Ilmoittautuminen nuorten ohjatun omahoidon koulutukseen, oma nimi, ammatti, työyksikkö, sähköposti ja puhelinnumero.

 

Lisätietoja

Elina Valkonen
Terapiakoordinaattori
elina.valkonen@poske.fi
Avaa henkilökortti

Tiina Puotiniemi
Projektipäällikkö
tiina.puotiniemi@poske.fi
Avaa henkilökortti