null Nuorten ehkäisypalveluiden kehittämistarpeet -kysely alle 25-vuotiaille nuorille

Nuorten ehkäisypalveluiden kehittämistarpeet -kysely alle 25-vuotiaille nuorille

Kohderyhmä: Nuorten ehkäisypalveluiden kehittämistarpeet -kysely on suunnattu maksuttoman ehkäisyn kokeilussa mukana olevien Lapin kuntien alle 25-vuotiaille nuorille.

Tausta: Alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn kokeilu on osa hallitusohjelmaa ja Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Kokeilun tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää nuorten seksuaaliterveyspalveluita, pitäen sisällään raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen. Mukana kokeilussa on Lapista kuusi kuntaa: Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Ranua, Sodankylä ja Tornio. Keskeisinä palveluiden järjestämisen toimintaperiaatteina on palvelujen yhdenmukaisuus, saatavuus, saavutettavuus, laatu ja potilasturvallisuus.

Kyselyn tavoite: On tärkeää, että palveluiden käyttäjät eli nuoret osallistuvat heille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että nuorten seksuaaliterveyspalveluihin olisi helppo löytää, tulla ja olla. Kyselyn vastauksia hyödynnetään nuorten seksuaaliterveyspalveluiden kehittämisessä.

Kyselyyn vastaaminen toteutuu anonyyminä. Vastausaikaa on 30.9.2022 saakka. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kpl elokuvalippuja.

Linkki kyselyyn (aukeaa uuteen välilehteen).

 

Lisätietoja

Mervi Pirkola
Terveyden edistämisen erityisasiantuntija
mervi.pirkola@poske.fi

Avaa henkilökortti