null Lapin kehittäjäasiakasverkoston helmikuun kokoontuminen

Lapin kehittäjäasiakasverkoston helmikuun kokoontuminen

Kuvituskuva. Talvinen metsämaisema.

Posken Lapin kehittäjäasiakasverkosto kokoontui tiistaina 20.2. hybridinä vuoden toiseen kehittäjäasiakasverkon tapaamiseen. Kehittäjäasiakkaita ja asiantuntijoita oli paikalla tapaamisessa livenä Posken toimistolla ja etänä teams-yhteydellä ympäri Lapin aluetta. Mukana verkoston tapaamisessa oli 8 kehittäjäasiakasta ja 4 Posken asiantuntijaa. Lisäksi tapaamisessa oli mukana vierailijat Lapin hyvinvointialueelta ja VASA 2-hankkeesta!

Helmikuun verkostossa teemana oli osallisuuden ja vaikuttamisen rakenteet. Kehittäjäasiakkaiden toiveesta verkostossa oli vierailemassa Lapin hyvinvointialueen kehittämis- ja strategiapalveluista osallisuuden ja vaikuttamisen erityisasiantuntija Heljä Rahikkala. Heljä kertoi osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan ajankohtaisista asioista sekä siitä, miten kehittäjäasiakastoiminta on huomioitu tällä hetkellä hyvinvointialueen rakenteissa. Heljä kertoi, että Posken koordinoima kehittäjäasiakasverkosto huomioidaan hyvinvointialueella yhtenä tärkeänä asiakasosallisuuden tapana. Heljä esitti Posken kehittäjäasiakastoimintamallin ja rakenteen kuvaamisen linkittämistä osaksi hyvinvointialueen nettisivuja. Verkostossa tätä pidettiin yksimielisesti hyvänä ajatuksena.

Asiakasosallisuuden ja vaikuttamisen teema jatkui myös VASA 2- hankkeen asiantuntija Sirpa Turusen esityksessä. Sirpa kertoi verkostossa asiakaspalautteen kehittämisestä Lapin hyvinvointialueella. Asiakaspalautteen kehittämistyössä tarkoitus on seuraavaksi saada asiakkailta kokemuksia siitä, miten nykyiset palautekanavat toimivat sekä siitä, miten asiakkaat näkevät palautetiedon käsittelyn ja viestinnän merkityksen. Tiedon saamiseksi on valmisteltu asiakkaille suunnattua kyselyä, joka julkaistaan maaliskuussa 2024. Kehittäjäasiakkaita pyydettiin kommentoimaan kyselyn toimivuutta ennen tämän julkaisua.

Kehittäjäasiakkaita on myös mukana Posken ja hankkeiden muussa kehittämistyössä. Esim. VASA 2-hankkeessa toteutetaan vammaispalveluiden palvelutarpeen arvioinnin valmennussarjaa, jonka tuleviin livetapaamisiin kehittäjäasiakkaita pyydettiin mukaan. Myös kehittäjäasiakastoimintaa ollaan kehittämässä eteenpäin yhdessä kehittäjäasiakkaiden ja Posken asiantuntijoiden voimin!

Seuraava kehittäjäasiakasverkoston tapaaminen on Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin verkostojen yhteinen keskiviikkona 27.3.2024 klo 14–15.30 teams-yhteydellä. Mikäli olet kiinnostunut toiminnasta, niin olethan yhteydessä!

Lisätietoja:

Anni Partanen
Projektipäällikkö
anni.partanen[at]poske.fi

Henna Halttu
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
henna.halttu[at]poske.fi

Maija Hiltula
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
maija.hiltula[at]poske.fi

Jonna Lindholm
Erityisasiantuntija
jonna.lindholm[at]poske.fi