null Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin ja poliittinen seurantaryhmä on asetettu

Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin ja poliittinen seurantaryhmä on asetettu

Lapin liiton hallitus on 2.7.2021 kokouksessaan asettanut Lapin hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen. Sote-uudistusta koskevan voimaanpanolain mukaan väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano

Varsinaiset jäsenet:

 • Mirja Kangas, Rovaniemi
 • Timo Peisa, Ranua
 • Johanna Korteniemi, Pello
 • Sirkka-Liisa Olli, Kittilä
 • Leena Karjalainen, Tornio
 • Antero Myllykangas, Kemijärvi
 • Harri Tiuraniemi, Sodankylä
 • Riitta Luosujärvi, LPSHP
 • Mikko Päkkilä, LPSHP
 • Jari Jokela, LSHP
 • Miia Palo, LSHP
 • Anita Lammassaari, Kolpeneen palvelukeskus
 • Harri Paldanius, Lapin pelastuslaitos

Varajäsenet:

 • Antti Määttä, Rovaniemi
 • Virpi Piira, Ranua
 • Eija Lampela, Ylitornio
 • Henri Muotka, Muonio
 • Liisa Niiranen, Kemi
 • Annukka Marjala, Salla
 • Matias Yliriesto, Sodankylä
 • Jyri J. Taskila, LPSHP
 • Maria Tähtinen, LPSHP
 • Elisa Kusmin, LSHP
 • Jukka Mattila, LSHP
 • Helena Bomström, Kolpeneen palvelukeskus
 • Markus Aarto, Lapin pelastuslaitos

Lisäksi maakuntahallitus suosittelee päätöksessään, että väliaikainen valmistelutoimielin pyytää Saamelaiskäräjiä nimeämään asiantuntijajäsenen ja varajäsenen tukemaan valmistelutyötä. Hallitus painottaa, että saamenkielisten palvelujen turvaamiseen, kehittämiseen ja riittävien resurssien varaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Lapissa väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanoa, asettajaviranomaista sekä hallinnon tukiorganisaatiota on valmisteltu Lapin liiton koordinoiman poliittisen ohjausryhmän johdolla ja Kolpeneen kuntayhtymän hallinnoiman Sote-rakenneuudistus Lapissa -hankkeen tuella.

Poliittinen seurantaryhmä

Lapin liiton hallitus asetti kokouksessaan poliittisen seurantaryhmän hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen tueksi. Seurantaryhmä asetettiin seuraavalla kokoonpanolla: maakuntahallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto, edustaja vihreät ja kristillisdemokraatit, pelastulautakunnan puheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtajat Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Kolpeneen erityishuoltopiirin kuntayhtymä.

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee asiat poliittisen seurantaryhmän käsiteltäväksi. Seurantaryhmän työn koordinoinnista vastaa maakuntajohtaja.
 

Lue tiedote Lapin liiton -verkkosivuilta (ohjautuu uuteen välilehteen)