null Lapin hyvinvointialueella kehitetään monipuolisesti digihoitopolkuja

Lapin hyvinvointialueella kehitetään monipuolisesti digihoitopolkuja

Digihoitopolkujen tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tasa-arvoa, hoidon yhdenvertaista saatavuutta sekä yhtenäistää hoidonohjauksen toimintamalleja Lapin hyvinvointialueella.  

Digipolut täydentävät tai korvaavat perinteisiä vastaanotto- tai seurantakäyntejä. Polut tehdään asiakaslähtöisesti eri asiakas- ja potilasryhmien tarpeet huomioiden. Suunnittelussa huomioidaan palvelun nopeus, helppokäyttöisyys ja saavutettavuus.  

“Digihoitopolkujen kehittämisessä on mukana suuri joukko ammattilaisia eri puolilta hyvinvointialuettamme. Yksiköt suunnittelevat yhdessä digipolun sisällön ja valmistelevat digipalvelun käyttöönottoon tarvittavan toimintamuutoksen. Eri palvelualueiden ja yksiköiden yhteistyö on tärkeää, kun kehitetään uudenlaisia sosiaali- ja terveyshuollon digitaalisia palveluita koko Lapin alueen asukkaille ja ammattilaisille. Digihoitopolku voi olla elinikäinen, jolloin hoidon jatkuvuus paranee ja hoitosuunnitelma on aina asiakkaan saatavilla”, kertoo Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen asiantuntija Rosmariini Tolonen. 

Digihoitopolkuja kehitetään asiakaspalautteen perusteella 

Digihoitopolut otetaan käyttöön ja pilotoidaan aluksi muutamassa yksikössä. Palautetta polun toiminnoista ja käytettävyydestä kerätään jatkuvasti sekä ammattilaisilta että asiakkailta. Digipolkua voidaan ketterästi muokata ja parantaa tarpeen mukaan, ja käyttöönottoa voidaan laajentaa koko Lapin alueelle. 

“Kuluvan kevään aikana on tulossa pilottiin synnytyspelkopotilaan polku. Synnytyspelkopoli toimii LKS:ssa ja odottavat äidit tulevat neuvolasta lähetteen saatuaan synnytyspelkokätilön vastaanotolle. Digihoitopolulla tulevien äitien on mahdollista saada tietoa synnytyksestä sekä yhteys kätilöön jo ennen poliklinikka-aikaa. Polulta saatava tietosisältö voi jo lievittää synnytyspelkoa ja helpottaa siten odotusaikaa" kertoo Anne Kellokumpu Digitaaliset palvelut yksiköstä.    

Digihoitopolut helpottavat ja nopeuttavat lappilaisten terveydenhuollossa asiointia 

Digihoitopolut mahdollistavat hoitopalvelut entistä laajemmin sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Pitkien välimatkojen Lapissa ei tarvitse aina matkustaa lähimpään sairaalaan, vaan omalta digihoitopolulta saa ammattilaisten tuottamia ohjeita ja tietoa ilman rutiiniluontoisia kontrollikäyntejä. Hoitopolulla voi myös ottaa sujuvasti ja turvallisesti yhteyttä hoitohenkilöstöön joustavasti silloin kun itselle sopii.  

“On tärkeää kehittää palveluita niin, että pystymme hoitamaan asiakkaitamme jatkossakin laadukkaasti, kun ammattilaisten määrä on rajallinen. Digihoitopolun viesti- ja etävastaanottotoiminnot ovat sekä ammattilaistemme että asiakkaidemme toiveiden mukaisia parannuksia. Tämä näkyy ammattilaisille mm. puheluiden määrän vähenemisenä ja etätyön mahdollisuuksina. Asiakkaan ei enää tarvitse soittaa sairauteen liittyvän kiireettömän asian takia puhelinpalveluun ja odotella takaisinsoittoa. Viestin voi laittaa digihoitopolun kautta ja ammattilainen vastaa siihen palvelulupauksen mukaisesti”, Tolonen jatkaa.  

Digihoitopolulle on tietoturvallista liittyä  

Digihoitopolut ovat yksikkökohtaisia, ja asiakkaalla täytyy olla lähete tai hoitosuhde digihoitopolkua käyttävään yksikköön, jotta hän saa digihoitopolun käyttöönsä.  

Lapin hyvinvointialueen digihoitopolkujen alustana toimii tietoturvallinen, vahvaa tunnistautumista käyttävä Terveyskylän Omapolku -verkkopalvelu. Kun asiakas liitetään digihoitopolulle, hän saa tekstiviestin Terveyskylän asiakaspalvelusta, jossa kerrotaan digihoitopolun avaamisesta Lapin hyvinvointialueen palveluun ja pyydetään tunnistautumaan hoitopolulle.   

Tarvitsetko digitukea digihoitopolun kehittämiseen?  

Digitaalisten palvelujen yksikkömme auttaa ammattilaisia digipalvelujen joka vaiheessa. Yhteystiedot ja –tavat:  

  • yhteydenottolomakkeella Kaltiossa (linkki aukeaa uuteen välilehteen ja vaatii Lapin hyvinvointialueen henkilökuntatunnukset) tai eKollegan ammattilaispuolella (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

  • sähköpostilla digituki@lapha.fi 

  • chatissa tai soittamalla numeroon 040 668 5863, huomaathan palveluajan klo 9 –15.

Lisätietoja

Kellokumpu Anne Lapin hyvinvointialue
anne.kellokumpu(at)lapha.fi
Suunnittelija

Tolonen Rosmariini Poske
rosmariini.tolonen(at)poske.fi
Asiantuntija