null Koulutuksissa hoitoonpääsyn kirjaamisesta tehtiin selkeää ja yksinkertaista

Koulutuksissa hoitoonpääsyn kirjaamisesta tehtiin selkeää ja yksinkertaista

Lokakuussa Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa koulutettiin kuntien perusterveydenhuollon ammattilaisille hoitoonpääsyn kirjaamista potilastietojärjestelmittäin. Koulutukset järjestettiin Pegasos/OMNI (Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kolari, Tervola, Tornio, Pelkosenniemi-Savukoski, Posio, Simo, Sodankylä, ja Ylitornio) ja Mediatri (Pello, Ranua ja Muonio-Enontekiö) sekä WinHIT (suun terveydenhuolto) -potilastietojärjestelmiä käyttäville kunnille.  Lifecare-järjestelmäkohtainen koulutus on suunnittelussa (Kittilä, Rovaniemi, Salla ja Utsjoki). Koulutukset mahdollisti Lapin hyvinvointialueen ICT-valmistelu.

Tasalaatuisella kirjaamisella kohti hoitotakuuta

Diaesityssivu, jonka otsikko on "Hoitoonpääsyn seuranta ja seurantapisteet". Vasemmanpuoleisessa palstassa lukee: THL kerää ja seuraa tietoja potilastietojärjestelmistä, potilastietojärjestelmän automaattisesti tuottamat tiedot, ammattilaisen merkinnät (tummennettu), Hilmo-tiedot, (nuoli oikealle) potilastietojärjestelmä kerää tiedot ja välittää ne eteenpäin, toiminnan toteutumista seuraavat Valvira ja AVI. Oikeanpuoleisella palstalla on numeroitu 1. Ensimmäinen yhteydenotto (sähköinen, puhelu, käynti) 2. Hoidon tarpeen arvioinnin on toteuduttava 3 vrk sisällä 3. Päättyy hoidon toteutumiseen (käynti, etävo tai puhelimitse, viim. 6 kk:n kuluessa). Sivun alaosassa on kuva palveluketjusta, jossa ensimmäinen piste on yhteydenotto ja toinen hoidon tarpeen arviointi. Niiden välissä lukee "Toteutuuko hoidon tarpeen arviointi 3 vrk:n sisällä yhteydenotosta". Kolmas piste on ajanvaraus, josta poikkeaa polku neljännelle pisteelle peruuntumiseen. Ajanvarauksesta suoraan jatkuva polku vie viimeiselle pisteelle, joka on käynti. Hoidon tarpeen arvioinnin ja käynnin välissä lukee "Odotukseen kulunut aika hoidoonpääsyn piiriin kuuluvilla". Sivun vasemmassa alareunassa lukee Tulevaisuuden sote-keskus ja oikeassa päivämäärä 24.10.2022.

Diaesityssivu on suun terveydenhuollon koulutuksesta. Perusterveydenhuollossa hoidon toteutumisen määräaika on 3 kuukautta.

Hoitoonpääsyllä tarkoitetaan sitä aikaa, joka potilaalla kuluu yhteydenotosta hoidon alkamiseen esimerkiksi vastaanotolla. Hoitoonpääsyn kehittämisen tueksi tarvitaan tasalaatuista ja vertailukelpoista tietoa Lapin hyvinvointialueelta. Hoitoonpääsyn kirjaamisen koulutuksilla halutaan varmistaa yhtenäisten kirjaamistapojen vakiintuminen hyvinvointialueelle. Kehittämisen lisäksi kirjaamistietoja käytetään hoitoonpääsyn seurannassa.

”Hoitoonpääsyn tiedoista nostetaan tarvetta ja saatavuutta, joilla taas perustellaan jatkotoimia”, koulutukset järjestänyt Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen terveydenhuollon kirjaamisen suunnittelija Anniina Rahkola kertoo. Työntekijälle oma työ tulee näkyväksi, kun hoidon tarve ja saatavuus kirjataan huolellisesti. Asiakas taas näkee, kuinka juuri hänen kunnassaan pääsee kiireettömään hoitoon ja missä ajassa. Tietoja tuotetaan THL:lle, ja AVI:n ja Valviran tehtävä on valvoa lakisääteisiä hoitoonpääsyn rajoja eli hoitotakuun toteutumista. Lisäksi kunnat ja kaupungit ovat velvollisia kertomaan asukkaille, miten hoitoonpääsy toteutuu.

Selkeä koulutus tukee kirjaamisen arkea

Koulutukset järjestettiin yhteistyössä potilastietojärjestelmien toimittajien kanssa. Siten hoitoonpääsyn kirjaamisen prosessi konkretisoitui ammattilaisille heillä käytössä olevan tietojärjestelmän mukaan. Koulutukset suunnattiin kaikkiin potilastietojärjestelmiä käyttäviin perusterveydenhuollon yksiköihin, joissa hoitoonpääsyä tulee kansallisen ohjeistuksen mukaan seurata. Hoitoonpääsyn ketjuun vaikuttavat kirjauksillaan kaikki ne terveydenhuollon ammattilaiset, jotka kirjaavat joko potilaan yhteydenottoja, hoidon tarpeen arviointia tai hoidon toteutumista vastaanotoilla, etävastaanotoilla tai puhelimitse. Sellaisia ovat esimerkiksi avovastaanottojen, opiskeluterveydenhuollon, suun terveydenhuollon ja kuntoutuksen työntekijät.

Mainosbanneri hoitoonpääsyn kirjaamisen koultuksista. Otsikko on "Pegasos/OMNI, Mediatri, WinHIT, Lifecare ja hoitoonpääsyn kirjaaminen - ei enää hepreaa!" Alaotsikko on "Hoitoonpääsytietojen kirjaamisen koulutukset alkavat lokakuussa". Sen alla lukee "Potilastietojärjestelmiä työssään käyttäville Lapin hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ammattilaisille".

Koulutukset tavoittivat osallistujia laajasti eri kunnista. ”Kävimme hirveän hyviä keskusteluja joka koulutuksessa”, Rahkola kommentoi. Osallistujat nostivat esiin kysymyksiä ja malliesimerkkejä aktiivisesti, mitä kiiteltiin myös koulutuspalautteessa. ”Hienoa, että paikalla oli oikeat asiantuntijat, jotka osasivat vastata kysymyksiin ja ottivat selvää, ellei vastausta ollut heti antaa”, eräs vastaaja kirjoitti.

Kahden ja puolen tunnin koulutuksessa ei toisaalta pystytty kohdentamaan aihetta juuri tiettyyn kuntaan ja tietylle terveydenhuollon osa-alueelle, ja osallistujat toivoivat lisää kohdennettuja koulutuksia ruohonjuuritasolle. Rahkolan näkökulmasta koulutukset ovatkin olleet todella toivottuja: ”Nyt on herätty ja kiinnostuttu siitä, mikä merkitys yksittäisen ammattilaisen kirjaamisen merkinnöillä on.” Yksi potilastietojärjestelmäkohtainen koulutus ei kuitenkaan riitä, vaan asia pitää viedä paikallisiin yksiköihin, missä kirjaamisen merkityksen alleviivaaminen jatkuu. Hankkeessa edetään kirjaamisen verkostossa organisaatioiden yhdyshenkilöiden kanssa yhteistyössä. Tulevaisuudessa on mahdollisuus antaa organisaatiokohtaista tukea esimerkiksi jalkautumalla terveydenhuollon yksiköihin.

 

Lisätietoja

Anniina Rahkola
Suunnittelija, terveydenhuollon kirjaaminen
anniina.rahkola@poske.fi
Avaa henkilökortti